Varkauden Urheiluseurat ry
Hae sivulta
| RSS
Yhteistyö tiivistyy

Kolmas sektori on monessa mielessä tämän päivän muotisana niin kunnallis- kuin valtion hallinnossa. Julkisen talouden ongelmien keskellä katseet kääntyvät yhä useammin kolmannen sektorin suuntaan, kun eri toiminta-alueiden palveluilla on jatkuvaa kysyntää, mutta julkisella vallalla ei ole tarpeeksi panoksia niiden hoitoon.

Urheilun ja liikunnan alueella kolmatta sektoria edustavat urheiluseurat ja liikuntaa eri muodoissa toiminnassaan pitävät järjestöt. Monista muista yhteiskunnallisen toiminnan alueista poiketen liikunnassa ja urheilussa pääasiallinen toiminnan toteuttaja on aina ollut kolmas sektori, urheiluseurat ja yhdistykset. Yhteiskunnan tehtävänä on ollut olosuhteiden luominen ja seurojen toiminnan tukeminen.

Näin on toimittu Varkaudessakin. Kaupunki on toki myös itse järjestänyt toimintaa, mutta se on keskittynyt sellaisiin laajoja ryhmiä käsittäviin asioihin, joihin seuroilla ja yhdistyksillä ei ole riittänyt voimavaroja. Erityisryhmien liikunta, ikääntyneiden liikunta, suurten valtakunnallisten kampanjoiden koordinointi ja yhä enenevässä määrin työikäisten terveysliikunta ovat asioita, joissa riittävien palvelujen turvaaminen on ollut kaupungin intressi.

Varkauden Urheiluseurat ry on lyhyessä ajassa noussut merkittäväksi vaikuttajaksi ja yhteistyökumppaniksi myös kaupungin kannalta. Sen painoarvo on suuri kun käytännöllisesti katsoen lähes kaikki Varkauden toimivat seurat ovat jäseninä. Se on joustava organisaatio toteuttamaan monia sellaisia hankkeita ja projekteja, joita julkisen vallan ei ole järkevää tai edes mahdollista hoitaa tai joissa se tarvitsee tehokasta yhteistyökumppania.

Yhdistykselle on aivan ilmeisesti ollut sosiaalinen tilaus. Viisaalla toiminnallaan se on löytänyt sille sopivat toimintaraamit, jotka myös jäsenkunta kokee mielekkäiksi. Olen varma, että yhdistyksen ja kaupungin entisestäänkin hyvät yhteistyösuhteet lähiaikoina ja –vuosina tulevat vain tiivistymään molemminpuolisen edun merkeissä.

Matti Reijonen
Kaupunginjohtaja© 2020 Varkauden Urheiluseurat ry |
Toteutus: Janne Putkonen » | Varkauden sää | Webmail