Varkauden Urheiluseurat ry
Hae sivulta
| RSS
Ilosanomaa muillekin

Tuskin yksikään niistä varkautelaisten seurojen edustajista, jotka syksyllä 1990 kokoontuivat neuvottelemaan Asuntomessujen pysäköinninvalvonnan ja messualueen vartioinnin järjestämisestä seurojen yhteisenä ponnistuksena, osasi missään takaraivon lohkossa edes aavistaa, miten mainiolle tielle ollaan lähdössä. Yhteinen kesä tutustutti ihmiset toisiinsa ja sai aikaan luottamuksen viriämisen. Messukesän mentyä yhteistyö sai jatkoa sopivin muodoin kiinteytyen sitten lopulta yhteiseksi yhdistykseksi siinä vaiheessa, kun haasteet kasvoivat epävirallisen toimintamuodon ohi.

Yhdistyksen hallituksen on täytynyt muodostua kaikkina vuosina hyvin laaja-alaisesti ajattelevista seurajohtajista. Ilman tällaista perusvirettä ei olisi ollut mahdollista löytää yhdistykselle toimintatapaa, mikä ei tallaa yhdenkään jäsenseuran varpaille, vaan löytää oman “markkinarakonsa” niitä kaikkia eri tavoin palvelevasta yhteistyöstä. Kun yksi polku on kuljettu loppuun, on aina osattu vetää oikeasta narusta uuden pohjan löytämiseksi. Monia avauksia on osattu tehdä juuri ainoalla oikealla tavalla.

Kun seuratyön jälkeen olen siirtynyt yhteistyöpöydän toiselle puolelle, voin sanoa, että kaupungin liikuntatoimen kannalta Varkauden Urheiluseurat ry on mitä mainioin yhteistyökumppani. Kaikkien seurojen toimintaolosuhteisiin ja muihin etuihin liittyvät keskustelut voidaan käydä hyvin keskitetysti ja kaikki seurat pääsevät oman yhdistyksen kautta vaikuttamaan yhteisiin asioihin.

Keskusteluissa on esillä ollut mm. tulevien vuosien investointiohjelmat, seura-avustusten jakoperusteet, huippuseurojen ja -yksilöiden kanssa solmittavan markkinointiyhteistyön pelisäännöt ja perusteet, kaupungin stipendien jakoon liittyvät kysymykset sekä urheilua ja liikuntaa palvelevien yhteiskunnan laitoksien päivittäiset toiminnat, joissa yhteistyöelimen painoarvo on selkeästi suurempi kuin yksittäisten seurojen kannanotot.

Erityisesti haluan nostaa kuitenkin esille yhdistyksen mainion panoksen vaikeimmassa Varkautta kalvavassa ongelmassa, työttömyydessä. Urheiluseurat ry oli jo usean vuoden ajan hoitanut kesäaikana koululaisten ja opiskelijoiden työllistämistä liikunnan parissa. Kun vapaa-aikatoimi v.1996 aloitti nuorten työllistämiseen keskittyneen LETE-projektin, se tapahtui tiukassa yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Ja kun vuosi sitten kaupungin omat työllistämismahdollisuudet heikkenivät valtion niukenneiden resurssien myötä ja vastaavasti ns. “Kolmas sektori” nousi keskeiseksi mahdollisuudeksi pitkäaikaistyöttömien kohdalla, yhdistys oli heti alusta alkaen voimakkaasti viemässä ideaa urheiluseurakenttään. Ja kun sitten työllistämistoiminnan jatkuminen koko yhdistyskentässä, siis urheiluseurojen ulkopuolellakin, oli vuoden lopussa uhan alla, Urheiluseurat ry alkoi “hyvää vapaapalokuntaperinnettä” kunnioittaen kantaa vastuuta koko projektista. Tulokset ovat jo lyhyessä ajassa osoittautuneet merkittäviksi.

Kun olen eri yhteyksissä tavannut kollegojani eri puolilta maata, olen ihan “vilipittömin uatoksin” suositellut vastaavaa toimintaa ainakin Varkauden kokoisille paikkakunnille. Kun elämme vientiteollisuuspaikkakunnalla, on aivan sopivaa, että myös Varkauden Urheiluseurat ry:n omaksumasta toimintamallista tulee vientitavaraa. On jo ollut kysyntääkin eikä maksa paljon, Varkaudesta kun olemme !

Juha Koivula
Vapaa-aikatoimenjohtaja© 2020 Varkauden Urheiluseurat ry |
Toteutus: Janne Putkonen » | Varkauden sää | Webmail