Varkauden Urheiluseurat ry
Hae sivulta
| RSS
Suunnitelmissa oppisopimuskoulutusta

Talkootyövetoiset seurat työllistämään

Vankka suomalainen liikunta- ja urheiluseuraverkosto on vuosien saatossa rakentunut siten, että seurojen työt hoidetaan pääsääntöisesti talkootyövetoisena. Viimeaikoina seurat ovat opetelleet myös työllistämään pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria työharjoittelijoita.

Varkaus on ollut kansalaistoimintasektorin työllistämisasioissa maassamme edelläkävijän roolissa. Tämän on mahdollistanut Varkauden Työvoimatoimiston johtajan ja työvoimaneuvojien avarakatseisuus sekä kaupungin seurojen ja yhdistysten innostuneisuus työllistämisasioihin.

Varkauden Urheiluseurat ry on 5 vuoden ajan pyörittänyt pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen kohdistuvia työllistämisprojekteja. Tällä hetkellä ao. toimintoja toteutetaan Är-yyt työllistää projektin nimellä. Vuosien saatossa järjestö, jäsenseurat ja muut varkautelaiset yhdistykset ovat työllistäneet projektin ja Pohjois-Savon TE-keskuksen sekä Varkauden Työvoimatoimiston toimenpiteiden turvin useita satoja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä omiin toimintoihinsa. Arvioni mukaan yli 70 seuraa ja yhdistystä Varkaudessa on toiminut tämän myötä omissa toimissaan työnantajan roolissa.

Varkauteen on työpaikkoja räätälöity hyvin moninaisiin työtehtäviin. Ja näin näkemykseni mukaan tullaan myös jatkossa toimimaan. Työllistämispäätöksiä tehdessä pitää tiedostaa se, että yhdistelmätuki mahdollistaa sen, ettei työllistäminen maksa seuralle ensimmäisen vuoden aikana välttämättä montakaan euroa.

Varkauden Urheiluseurat ry:n Är-yyt työllistää projektin toimijoiden tämän hetken suunnitelmissa on olemassa olevien tukipalveluiden ohessa lisäksi vielä tämän vuoden puolella eri yhteistyötahojen kanssa oppisopimuskoulutustoiminnan käynnistäminen.

Tämän myötä tukityöllistämisen ohessa Varkauden seudun työttömille saataisiin myös uusi ammatti. Näköpiirissä on, että ohjelmaan otettaisiin ainakin merkonomien ja liikunnanohjaajien 3 v. kestoiset koulutukset.

Alkumetrien suunnitelmissa on, että tämän myötä tähän toimintaan mukaan otettaisiin noin 15-20 henkilöä. Työllistämis- ja oppisopimusasioista kiinnostuneet saavat tarvittavaa lisätietoa Varkauden Urheiluseurat ry:n koordinoiman Är-yyt työllistää projektin toimihenkilöiltä sekä myös Varkauden Työvoimatoimistosta.

Seuratoimintoja vetäessä pitää kuitenkin muistaa, että jatkossakin seurat pysyvät virkeinä pääsääntöisesti talkootyövetoiseen kansalaistoimintaan pohjautuen. Työllistämällä voidaan toki toimintoja tuntuvasti pönkittää. Tämä edellyttää kuitenkin seurojen luottamustoimisilta henkilöiltä halua ja mahdollisuuksia suorittaa tukityöllistettyjen töiden ohjaamista.

Käsikädessä kansalaistoiminta ja työllistäminen!

Varkauden Urheiluseurat ry
Hannu Kiminkinen© 2015 Varkauden Urheiluseurat ry | Toteutus: Janne Putkonen, ylläpito: Arto Kolehmainen » | Varkauden sää | Webmail