Varkauden Urheiluseurat ry
Hae sivulta
| RSS
Rohkeasti kiinni mahdollisuuteen

Rohkeasti kiinni mahdollisuuteen

Jo lähes sata yhdistystä on käyttänyt kahden vuoden aikana hyväkseen Varkauden Urheiluseurat ry:n Är-yyt –työllistää projektia. Silti projektisihteeri Reijo Salli arvelee etteivät kaikki yhdistykset, joilla olisi tarve työntekijän saamiseen yhdistyksensä palvelukseen, ole olleet riittävän tietoisia tästä mahdollisuudesta.

–Kyseessä ei tarvitse olla millään tavalla urheiluun tai liikuntaan sidoksissa oleva yhdistys, vaan myös muut yhdistykset voivat työllistää kauttamme työttömiä, rohkaisee Salli yhdistyksiä tarttumaan tähän mahdollisuuteen.

–Työtehtävät ovat olleet mitä moninaisimmat ja työntekijät ovat olleet pääasiassa tyytyväisiä tähän työllistämismahdollisuuteen. Olemme löytäneet tähän projektiin hyvä ihmisiä. Mielestäni pitkäaikaistyöttömiä mollataan usein aivan suotta. Ihmiset ovat olleet innokkaita ja hyvin motivoituneita, kiittelee Salli yhdistyksiltä saamaansa palautetta.

Yhdistys tekee aloitteen

Työllistämisprosessi alkaa yhdistyksen hallituksen päätöksestä työllistää henkilö. Kun yhdistys toteaa, että työntekijää tarvitaan, ottavat he yhteyttä Är-yyt –työllistää projektiin. Me haemme joukosta neljä ehdokasta, jotka asiakasyhdistyksen valtuuttama henkilö haastattelee ja tekee päätöksen valinnasta. Päätös on asiakasyhdistyksellä, me vain etsimme heille parhaat henkilöt, joista valita, Salli selvittää.

–Me teemme hakemuksen työvoimatoimistoon ja KELA:lle, kun kysymyksessä on tukikelpoinen henkilö. Työvoimatoimiston myönteisen päätöksen jälkeen laadimme työsopimuksen, joka sisältää työntekemisen ehdot. Tämä on yhdistyksen ja työn tekijän välinen sopimus. Tässä vaiheessa on tiedostettava, että yhdistys on tämän jälkeen työnantajan asemassa. Laajasta tukiviidakosta löytyy kullekin sopiva ratkaisu.

–Tuen määrä on tapauskohtainen, tuen määrä riippuu työllistettävästä. Tarjolla on erilaisia ratkaisuja. Paras vaihtoehto on, että työllistettävä on yhdistelmätukikelpoinen. Työmarkkinatukikelpoisen kohdalla tukea tulee kuluista noin puolet, yhdistelmätuella sen saa kokonaan. Yhdistelmätukikelpoinen hakija on siinä vaiheessa, kun hänelle on täyttynyt 500 päivää työnhakijana ja hän on ollut KELA:n päivärahalla.

Yhdistys maksaa ja anoo takaisin

Kun työsopimus on syntynyt, pitää ennen työsuhteen alkamista olla tehty työntekijän työeläke-, henki- ja tapaturmavakuutukset. Kuukauden päättymisen jälkeen tehdään tilitys työvoimatoimistoa varten, joka maksaa korvauksen työnantajalle.

–Yhdistys maksaa palkan työntekijälle, sekä työeläke-, tapaturma- ja henkilövakuutusmaksut. Ne kuuluvat työllistävän yhdistyksen velvollisuuksiin. Tilitykseen liitetään kuitit maksetuista palkasta, veroista ja TEL-maksuista. Tämän jälkeen työvoimaviranomainen ja KELA maksavat kulut takaisin yhdistykselle.

–Yhteistyö työvoimatoimiston ja projektille rahoitusta myöntäneen TE-keskuksen kanssa on ollut erittäin joustavaa. Varkauden työvoimatoimistossa nähdään pääasiana se, että saadaan töitä ihmiselle, Salli kiittelee. Kehittämisen paikan hän näkee siinä, että yhdistyksille voisi saada pitempiaikaisia työpaikkoja.

–Nyt täydellä tuella voi työskennellä vuoden, jonka jälkeen yhdistelmätuen osuus putoaa pois. Usein on syntynyt työsuhde, jonka aikana henkilö on omaksunut jonkun spesiaalialueen ja uuden henkilön kouluttaminen tähän tehtävään on taas aloitettava alusta.

–Myös se, että työllistetylle voisi osoittaa jatkotyöpaikan olisi toivottavaa. Näin on joskus käynyt, mutta saisi käydä useamminkin. Työllistetty on pitänyt vuoden ajan yllä työvireyttä, jolloin on tullut osoitetuksi, että hän haluaa työskennellä. Tuntuu pahalta, jos hän sen jälkeen putoaa tyhjän päälle, näkee Salli tässä kehittämisen paikan.

–Myös se, että yhdistyksellä on töitä riittävästi eikä työllistetty joudu olemaan toimettomana, on tärkeää. Vastaavasti, jos töitä on yli yhden henkilön tarpeen, voi tätä projektia hyödyntää useammankin henkilön työllistämiseen.

–Koko tämän projektin tarkoitus on se, että saamme ihmisille töitä ja vastaavasti yhdistysten kynnys työllistää madaltuu. Ottakaa rohkeasti yhteytä meihin, niin pohditaan yhdessä paras vaihtoehto yhdistyksen kannalta, Salli toivottaa.© 2015 Varkauden Urheiluseurat ry | Toteutus: Janne Putkonen, ylläpito: Arto Kolehmainen » | Varkauden sää | Webmail