Varkauden Urheiluseurat ry
Hae sivulta
| RSS
2018 Toimintakertomus
Julkaistu 02.04.2019 klo 09:51

Yleistä

Vuosi 2018 oli Varkauden Urheiluseurat ry:n 28. toimintavuosi!

Varkautelaisten ja tämän myötä järjestön jäseninä olevien liikunta- ja urheiluseurojen laajapohjainen yhteistoiminta käynnistyi Varkauden kaupungintalon valtuustosalissa 14.3.1990.

Järjestön ”virallistamiskokous” pidettiin Hotelli Taipaleessa 7.10.1993 ja yhdistysrekisteriin kirjautuminen tapahtui 16.1.1995.

Järjestö on toiminut Varkauden kaupungissa toimivien jäsenyhdistysten välisenä yhdyssiteenä sekä tuki-, palvelu-, koulutus- ja edunvalvontaorganisaationa.

Järjestön toiminta on pohjautunut varkautelaisten urheilu- ja liikuntatoimintaa toteuttavien yhdistysten väliseen tiiviiseen ja rakentavaan yhteistyöhön.

Järjestö ei edelleenkään ole saanut mistään yhteiskunnan lohkolta ”korvamerkattuja toiminta-avustuseuroja”! Kaikki toimintaan, palvelutuotantoon, palkkauksiin ja toimistojen ylläpitämiseen liittyvät varat on saatu palveluja tuottamalla, tukityöllistämällä, hankkeita toteuttamalla ja uusia hankkeita kehittämällä.

Varainhankinnassa eikä myöskään toimintojen järjestämisessä ole missään tapauksessa menty jäsenyhdistysten ja seurojen apajille.

Järjestö ei saanut suurista ponnisteluista huolimatta Varkauden kaupungin kanssa aikaiseksi sopimusta työllistämisen hoitamisesta. Neuvotteluissa nousi esille järjestön toimintojen ”vähättely”.

Aikataulullisista ja resurssipulasta johtuen järjestö ei voinut ottaa vastuuta 2018 Urheilugaalan järjestämisestä. Väärinymmäryksestä johtuen kaupungin ja Warkauden Lehden edustajat päättivät lopettaa palkitsemisen saralla hyvin sujuneen yhteistyön järjestön kanssa ja yksipuolisesti tipauttivat Varkauden Urheiluseurat ry:n hallituksen edustajat pois Varkauden Palkintoraadista.

Vuosituhannen alkupäivinä käynnistynyt Asiointipalvelu Kauppakassin toiminta jouduttiin lopettamaan toukokuun lopulla. Kaupunki päätti yksipuolisesti lopettaa sopimuksen vanhusten palvelutoimintaan kohdentuvasta palvelutoiminnasta.

Puheenjohtaja Hannu Kiminkinen hoiti järjestön toimitusjohtajan tehtäviä lähes kokopäivätoimisesti koko vuoden ajan ilman minkäänlaista työkorvausta.

Pitkäaikaistyöttömien työllistämistä ja työllistämiseen kohdentuvaa seurojen ja yhdistysten palvelutoimintaa toteutettiin Pohjois-Savon TE –toimiston kanssa suoritettuun yhteistyöhön pohjautuen.

Järjestö on allekirjoittanut yhteistyösopimuksia Savon ammattiopiston eri koulutushaarojen kanssa työssä oppimisesta ja näytöistä.

Vuoden 2018 aikana Varkauden Urheiluseurat ry:n työllistämislistoilla oli erilaisissa työ- ja työharjoittelusuhteissa neljäkymmentäneljä (44) eri henkilöä.

Tällä vuosituhannella järjestö on tarjonnut työ- tai harjoittelupaikan reippaasti yli tuhannellekuudellesadalleviidellekymmenelle (1650) eri henkilölle.

Kevään aikana toteutettiin Tori Torpan toimitiloissa lattia-, ikkuna- ja oviremontti. Remonttia varten saatiin Kotiseutuliitolta Kansantalojen liiton myötävaikutuksen turvin tuntuva remonttiavustus.

Varkauden Urheiluseurat ry on ollut myös v. 2018 aikana todella hyvin ja laaja-alaisesti verkostoitunut yhteistyöjärjestö.

28 vuotta on mallikkaasti toimittu – Varkauden Urheiluseurat ry:n kaltaista liikuntajärjestöjen yhteistyöorganisaatiota ei ole koskaan ollut toiminnassa missään muualla Suomen maassa, järjestö on todellinen erikoisuus suomalaisessa liikuntajärjestökentässä!

Järjestön vahvuus on ollut edelleenkin siinä, että Varkauden Urheiluseurat ry on joustava ja erittäin nopeasti muutoksiin pystyvä kansalaisjärjestö. Joustavuus on mahdollistanut sen, että järjestö voi ripeästi tarttua yhteiskunnan eri lohkoilta tarjolle tuleviin toiminta- ja rahoitusmahdollisuuksiin.

Jäsenyhdistykset

Kertomusvuoden 2018 lopussa järjestön jäseninä olivat seuraavat urheiluseurat ja liikuntatoimintaa toteuttavat ja tukevat yhdistykset:

Disc Golf Varkaus ry
FC Vanukkaat ry
Harjurannan Kyläyhdistys ry
Jääpallon Valioerotuomarit ry
Kangaslammin Palo- ja Pelastuskerho ry
Kartanogolf ry
Keilaseura Pyörre ry
Keski-Savon Järvipelastajat ry
Keski-Savon Keilailuliitto ry
Keski-Savon Pateri ry
Koshinkan ry
Laakasijat ry
Partio-Unnukka ry
Pohjois-Savon Näkövammaiset ry
Puurtilan Kisa-Pojat ry
Ratsastusseura Hakkapeliitat -71 ry
Savo-Karjalan petanque-seura Kanuunat ry
Savon Dynamo ry
Savon Suunta ry
Savon Voima Veikot ry
Sukellusseura Vesihiisi ry
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Savon piiri ry
Varkauden Aikidoseura ry
Varkauden Ampujat ry
Varkauden Eläkeläiset ry
Varkauden Erotuomarikerho ry
Varkauden Invalidit ry
Varkauden Jalkapallon Turvaksi ry
Varkauden Ju-Jutsuseura ry
Varkauden Jousiampujat ry
Varkauden Jääkiekkotuomarit ry
Varkauden kaukalopallo ry
Varkauden Kehitysvammaisten Tuki ry
Varkauden Kenttä-Veikot ry
Varkauden Kuntoliikunta ry
Varkauden Latu ry
Varkauden Naisvoimistelijat ry
Varkauden NMKY ry
Varkauden Palomiesurheilijat ry
Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry
Varkauden Pursiseura ry
Varkauden Seudun Diabetes ry
Varkauden Seudun Hengitysyhdistys ry
Varkauden Seudun Kennelyhdistys ry
Varkauden Sul-Kis ry
Varkauden Sydänyhdistys ry
Varkauden Tae Kwon Do ry
Varkauden Tanko- ja Akroseura Funky Monkeus ry
Varkauden Tarmo ry
Varkauden Uimarit ry
Varkauden Urheiluautoilijat ry
Varkauden Urheiluratsastajat ry
Varkauden Voimailuseura ry
Varkaus Navitas Maraton ry
Varkaus Racing Team ry
Viljolahden Kiri ry
Viljolahden maa- ja kotitalouseura ry
Warkauden Jalkapalloklubi – Warkaus JK ry
Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry
Warkauden Tanssikellari ry
Warkauden Tennisklubi ry
Warkis Varkaus ry
WJK Varkaus ry
WP 35 ry
Yama-Arashi ry

Jäsenseuroja ja -yhdistyksiä oli toimintavuoden lopussa 65.

Järjestön toimitilat

Järjestön toimintaa on pyöritetty Kimppa Kirppiksen yhteydessä Tori Torpalla.

Kimppa Kirppiksellä alivuokralaisina olivat WJK Varkaus, Varkauden Naisvoimistelijat ja TUL:n Savon piiri.

Järjestön virallinen postiosoite oli Petroskoinkatu 18, 78200 VARKAUS.

Toimistopalvelut

Jäsenyhdistykset ovat voineet saada järjestön toimistopalveluja siten, että niistä on laskutettu ainoastaan aiheutuneet materiaalikulut.

• yhdistysrekisteri- ja sääntöasioita
• räätälöityä seurakonsultointia
• talousneuvontaa
• postituksia
• laskutuksia
• tarvikevälitystä (palkintoja, viirejä, seuralippuja jne…)
• ATK-neuvontaa
• digi-kuvauksia
• osoiterekisteriasioita
• ATK-asennuksia ja korjauksia
• palkkojen ja palkkioiden laskentaa
• TE-toimiston tilitysten hoitamisia
• kirjanpitoja (näistä on laskutettu)
• opastusta ja innostuksen viritystä seuratoimintoihin!
• esille nousseen tarpeen mukaan, kaikkea mahdollista!

Hallinto

Varkauden Urheiluseurat ry pitää vuosittain kaksi (2) sääntömääräistä kokousta. Vuosikokous on sääntöjen mukaan pidettävä maalis-huhtikuussa ja syyskokous 15.10. – 15.12. välisenä aikana.

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tori Torpalla Kimppa Kirppiksen alakerran kokoustilassa (os. Petroskoinkatu 18 Varkaus) torstaina 29.3.2018 klo 18.00 – 18.55.

Vuosikokouksen puheenjohtajan tehtävää hoiti Päivi Huttunen TUL:n Savon piiri ry ja sihteerinä toimi järjestön hallituksen sihteeri Anne Koivistoinen.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajina toimivat Mari Itkonen-Silander ja Maarit Tirkkonen Varkauden Naisvoimistelijat ry.

Kokouksessa ei äänestetty, päätökset olivat yksimielisiä.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Tori Torpalla Kimppa Kirppiksen alakerran kokoustilassa (os. Petroskoinkatu 18 Varkaus) keskiviikkona 12.12.2018 klo 18.00 – 18.45.

Syyskokouksen puheenjohtajan tehtävää hoiti Päivi Huttunen TUL:n Savon piiri ry ja sihteerinä toimi järjestön hallituksen sihteeri Anne Koivistoinen.

Kokouksen valtakirjojen tarkastajina toimivat Ilkka Hoffren WP 35 ry ja Mirja Tsupari Varkauden Eläkeläiset ry.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajina toimivat järjestön varapuheenjohtaja Pekka Hahl ja hallituksen jäsen Olavi Salo.

Kokouksessa ei äänestetty, vaan päätökset olivat yksimielisiä.

Tilintarkastus ja taloudenhoito

Vuoden 2018 tilien tilintarkastuspäivä oli 14.3.2019. Tilintarkastuksen suoritti Juha Tissari Oy KHT-yhteisö, edustajinaan Juha Tissari KHT ja JHTT ja Turo Jaakkola KHT.

2016 syyskokouksessa nimetyt varahenkilöt olivat saman yhteisön Jari Nurkkala KHT ja Arja Ylönen KHT.

Järjestön v. 2018 tilien kirjanpitäjinä toimivat Anne Heikkinen ja Anne Koivistoinen.

Hallitus
Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi (5) kertaa: 24.1., 19.3., 21.5., 9.10. ja 26.11.2018.

Hallituksen muodostivat:
Hannu Kiminkinen (5), puheenjohtaja
Pekka Hahl (5), varapuheenjohtaja
Henrik Kosonen (1)
Aarne Mustonen (3)
Mika Ojala (2)
Esko Ropponen (4)
Olavi Salo (3)
Mirja Tsupari (4)
Raimo Uljanoff (0)
Anne Koivistoinen (3), hallituksen ulkopuolinen sihteeri (1)

Hallituksen työvaliokunta

Hallituksen työvaliokuntaan oli nimetty:
Hannu Kiminkinen, puheenjohtaja
Pekka Hahl
Anne Koivistoinen, sihteeri

Työvaliokunnan puhelinkokous järjestettiin 19.3.2018.

Itä-Suomen aluehallintoviraston AVI:n alueellinen liikuntaneuvosto (Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala)

Liikuntaneuvostoon on varkautelaisten edustajana kuulunut järjestön puheenjohtaja Hannu Kiminkinen.

Jäsenyydet

Varkauden Urheiluseurat ry on ollut Pohjois-Savon Liikunta ry:n jäsenjärjestö. Varkautelaisten edustajana yhdistyksen hallituksessa oli v. 2018 varapuheenjohtajana Hannu Kiminkinen. Lisäksi aluejärjestön hallituksen jäsenenä toimi Palloliiton Itä-Suomen piirin ”mandaatilla” järjestön varapuheenjohtaja Pekka Hahl.

Pohjois-Savon Liikunta ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa 10.4.2018 Kuopiossa järjestön äänivaltaisena kokousedustajana oli Hannu Kiminkinen, lisäksi mukana oli Pekka Hahl.

Hannu Kiminkinen oli järjestön edustajana 27.11.2018 Kuopiossa pidetyssä Pohjois-Savon Liikunta ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Hannu Kiminkinen.

Järjestö on Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n yhteisöjäsen. Järjestön puheenjohtaja Hannu Kiminkinen toimi Mansikan hallituksen jäsenenä, nimetty varahenkilö oli Anna-Maija Piippo.

Mansikka ry:n 24.4.2018 vuosikokouksessa Suonenjoella järjestön äänivaltaisena edustajana oli Pekka Hahl, lisäksi mukana Esko Ropponen.

Varkauden Urheiluseurat ry on hankkinut Varkauden Invalidit ry:ltä kymmenen (10) Tori Torpan osaketta, tämän myötä järjestö on myös Työväenjärjestöjen Oy:n osakasjärjestö. Työväenjärjestöjen Oy:n 18.4.2018 yhtiökouksessa edustajana oli Hannu Kiminkinen, kokouksessa hänet nimettiin jatkamaan Oy:n hallituksen jäsenenä.

Loppuvuodesta 2017 hallituksen päätöksen turvin päätettiin liittyä Kansantalojenliiton jäsenjärjestöksi. Torpan ikkunaremonttia varten saatiin Kansantalojen liiton jäsenyyden ja liiton myötävaikutuksen turvin kahdentoistatuhannen (12 000) euron remonttihakemus Suomen Kotiseutuliitolta.

Talous

Jäsenyhdistyksiltä on peritty vuoden 2018 jäsenmaksuna 20 euroa / jäsenyhdistys.

Järjestö ei ole saanut edelleenkään vuoden aikana miltään yhteiskunnan taholta toimintaansa ”korvamerkattuja toiminta-avustuksia”.

Työntekijöiden palkkaukset ja työllistämiset tapahtuivat työllistämistukien, TE –toimiston työkokeilusopimusten, ostopalvelu- ja kumppanuussopimusten, kuntouttavan työtoiminnan ja omien tuottojen turvin.

Jäsenyhdistysten kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelut

Järjestön toimistossa tehtiin laskutusperiaatteella kahdenkymmen kahdeksan (28) jäsenyhdistyksen talouden kirjanpitotöitä.

Ilman minkäänlaista laskutusta ja korvausta tehtiin kahdentoista (12) jäsenyhdistyksen palkkalaskenta- ja tilitystöitä.

Talkootyöt

Varkauden Urheiluseurat ry ohjasi vuoden aikana jäsenyhdistyksille muutamia talkootöitä, lähinnä järjestyksenvalvontaa.

Järjestetty koulutustoiminta ja osallistuminen koulutuksiin

4. – 25.3. järjestyksen valvojien peruskurssin 1. osa, 8 osanottajaa, kouluttajana Perttu Lampinen;

14.- 15.4. järjestyksen valvojien peruskurssin 2. osa, 7 osanottajaa, kouluttajana Perttu Lampinen;

5.5. Leppävirta, järjestyksen valvojien peruskurssin 3. osa, 7 osanottajaa, kouluttajana Perttu Lampinen;

Kuvapajatoiminta
Varkauden Urheiluseurat ry:n toimesta toteutettiin laji- ja seuratoimintoihin liittyvää kuvien ja kirjallisten aineistojen tallennustyötä. Tämä palkittu toiminta käynnistyi jo kesällä 2008.
Jäsenyhdistysten toimintaan kohdentuva tallennustyö on ollut maksutonta jäsenpalvelua.

Tallennus on kattanut mm. seuraavia toimintoja:
– vanhojen kuvien skannaus digi-muotoon
– lehtileikekirjojen tallennustyötä
– seurojen kirjallisen aineiston arkistointia ja tallennusta
– VHS-videofilmien muuttamista DVD-muotoon

Tiedotus

Vuoden aikana jäsenyhdistyksille ja tiedottajille lähettiin sähköpostilla runsaasti erilaisia kutsuja ja tiedotteita.

Järjestön toiminnasta ilmoitettiin Warkauden Lehden seuratoiminta- ja junnupalstoilla.

Järjestön toiminnan jatkuvuuden turvaamisen mahdollisuuksien heikentäminen oli Warkauden lehden palstoilla esillä hyvin useasti ja järjestölle myönteisessä sävyssä.

Varkauden Urheiluseurat ry:n toiminta oli vuoden aikana hyvin esillä eri tiedotusvälineissä.

Kotisivut

Internetissä olevia Varkauden Urheiluseurat ry:n kotisivuja päivitettiin arkipäivisin. Kotisivujen osoite on:

www.varkaudenurheiluseurat.fi

Warkauden Lehdessä julkaistavaa Junnupalstaa pystyy lukemaan myös Internetistä.

Kotisivuilla on linkki järjestön omaan YouTube osioon, minne on sijoitettiu filmejä järjestetyistä toiminnoista, 10 v., 20 v. ja 25 v. juhlista sekä urheilugaaloista.

Internetissä olevien omien kotisivujen päivitys ei vuoden 2018 aikana toteutunut mallikkaalla tavalla.

Warkauden Lehden Junnut toimivat -palsta

Warkauden Lehti ja Varkauden Urheiluseurat ry toimittivat hyvässä yhteistyössä nuorisourheilun ja liikunnan Junnut toimivat -palstaa.
Ensimmäisen kerran junnu-palsta julkaistiin 7.10.1994.

Järjestön toimistossa koottiin päivittäin toimintapalstan tiedot, mitkä lähetettiin sähköpostitse Warkauden Lehden toimitukseen.

Palsta julkaistiin tiistain, keskiviikon, torstain ja lauantain lehdissä.

Junnu-palstan tiedot liitettiin päivittäin myös järjestön omille kotisivuille.

Junnu-palstan toimittaminen on seuroille maksuton jäsenpalvelu.

2018 palkitsemiset

Täysin yksipuolisella päätöksellä kaupungin ja Warkauden Lehden edustajat tipauttivat Varkauden Urheiluseurat ry:n hallituksen jäsenet pois Varkauden Palkintoraadista.

Järjestön toimesta ei v. 2018 suoritettu palkitsemisia.

Ansiomerkit

Järjestön kultaisen ansiomerkin nro 109 joulukuun 20. päivänä sai Warkauden Lehden urheilutoimittaja Rauno Ylönen.

Varkauden Urheilun ja Liikunnan Kunniagalleria

2013 Varkauteen perustettiin Varkauden Urheiluseurat ry:n aloitteeseen pohjautuen ensimmäinen suomalainen paikkakuntakohtainen urheilun Hall of Fame:

Varkauden Urheilun ja Liikunnan Kunniagalleria

Palkintoraadin toimesta Kunniagalleriaan on nimetty takavuosina menestyneitä urheilijoita ja urheilujohtajia.

2013
1. Jaakko Suikkari Warkauden Urheilijat ry
2. Reijo Nykänen Warkauden Urheilijat ry
3. Antero Halonen Warkauden Urheilijat ry

2014
4. Otto Malkki Kangaslammin Kisailijat ry
5. Timo Pulkkinen Pohjois-Savon Näkövammaiset ry
6. Kirsti Pennanen Pohjois-Savon Näkövammaiset ry

2015
7. Adolf Turakainen Varkauden Tarmo ry
8. Oiva Halmetoja Warkauden Urheilijat ry
9. Einari Friman Varkauden Tarmo ry

2016
10. Pentti Jokinen WP 35 ry
11. Pekka Kettunen WP 35 ry
12. Esko Holopainen WP 35 ry
13. Pauli Auvinen WP 35 ry
14. Kalevi Rasimäki Varkauden kaupungin liikuntatoimenjohtaja

2017
15. Kerttu Pesonen Warkauden Urheilijat ry
16. Pentti Pesonen Kangaslammin Kisailijat -45 ry
17. Olli Tyrväinen Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry
18. Harri Vänni Varkauden Tarmo ry
19. Petteri Häyrinen Varkauden Tarmo ry
20. Risto Kovanen Varkauden Tarmo ry

Kunniakirjojen kaksoiskappaleet on jossain museon komerotiloissa varastoituna.

Työllistäminen

Työllistämistukien, työkokeilusopimusten, kuntouttavan työtoiminnan, oppilaitosten työharjoittelun, kumppanuussopimusten ja osin oman rahoituksen turvin Varkauden Urheiluseurat ry:n työntekijöinä v. 2018 oli neljäkymmentäneljä (44) eri henkilöä.

Työllistettyjen joukossa oli kymmenen (10) Suomeen muuttanutta ulkomaalaistaustaista työtöntä työnhakijaa. Heidän synnyinmaat olivat Zambia, Bulgaria, Venäjä, Vietnam ja Viro.

Varkauden Urheiluseurat ry on työllistänyt omissa toiminnoissaan tällä vuosituhannella:

2000 – 107 henkilöä
2001 – 108
2002 – 130
2003 – 127
2004 – 131
2005 – 112
2006 – 100
2007 – 95
2008 – 110
2009 – 140
2010 – 168
2011 – 213
2012 – 202
2013 – 184
2014 – 198
2015 – 161
2016 – 114
2017 – 53
2018 – 44

yht. 2497

Mutu-tuntumalta peilaten uskomme, että kyseessä on ollut yli tuhatkuusisataaviisikymmentä (1650) eri henkilöä.

Luvuissa ei ole mukana järjestön toimien avulla / kautta / myötävaikutuksella muihin järjestöihin työllistetyt, eikä myöskään leirien ja kerhojen ohjaajat, joille on maksettu tästä työstä palkkaa.

2018 työllistämistoimenpiteet kuukausittain

2018 joulukuu          
          henk pv. 
Omarahoitus, sopimukset       4 84
TE-toimiston 100 % palkkatuki     5 105
Kuntouttava työtoiminta       6 38
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla   4 66
             
          19 293
             
Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus      
Bulgaria       2  
Vietnam       1  
Yhteensä       3  
             
             
             
2018 marraskuu          
          henk pv. 
Omarahoitus, sopimukset       4 88
TE-toimiston 100 % palkkatuki     5 110
Kuntouttava työtoiminta       7 68
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla   5 86
             
          21 352
             
Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus      
Bulgaria       2  
Vietnam       1  
Yhteensä       3  
             
2018 lokakuu          
          henk pv. 
Omarahoitus, sopimukset       4 92
TE-toimiston 100 % palkkatuki     6 123
Kuntouttava työtoiminta       5 61
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla   4 59
Savon ammattiopiston työharjoittelu     1 5
Arffman Finland Oy:n työharjoittelu     2 12
             
          22 352
             
Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus      
Zambia       1  
Venäjä       1  
Vietnam       1  
Viro       1  
Yhteensä       4  
             
2018 syyskuu          
          henk pv. 
Omarahoitus, sopimukset       4 80
TE-toimiston 100 % palkkatuki     5 100
Kuntouttava työtoiminta       5 48
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla   3 45
Savon ammattiopiston työharjoittelu     1 20
             
             
          18 293
             
Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus      
Venäjä       1  
Vietnam       1  
Bulgaria       1  
Yhteensä       3  
             
             
             
2018 elokuu          
          henk pv. 
Omarahoitus, sopimukset       4 92
TE-toimiston 100 % palkkatuki     5 115
Kuntouttava työtoiminta       6 74
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla   1 22
             
          16 303
             
Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus      
             
Yhteensä       0  
             
             
             
2018 heinäkuu          
          henk pv
Omarahoitus, sopimukset       4 88
TE-toimiston 100 % palkkatuki     6 122
Kuntouttava työtoiminta       6 51
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla   5 72
             
          21 333
             
Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus      
Bulgaria       1  
Yhteensä       1  
             
             
             
2018 kesäkuu          
          henk pv. 
Omarahoitus, sopimukset       4 84
TE-toimiston 100 % palkkatuki     7 141
Kuntouttava työtoiminta       6 61
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla   4 85
Arffman Consulting Oy:n työharjoittelu     1 15
             
          22 386
             
Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus      
Bulgaria       1  
Yhteensä       1  
             
2018 toukokuu          
          henk pv. 
Omarahoitus, sopimukset       4 87
TE-toimiston 100 % palkkatuki     5 115
Kuntouttava työtoiminta       5 56
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla   7 161
Arffman Consulting Oy:n työharjoittelu     1 4
Savon ammattiopiston työharjoittelu     2 35
Training Center avotyötoimintasopimus   1 23
             
          25 481
             
Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus      
Bulgaria       1  
Vietnam       1  
Venäjä       1  
Yhteensä       3  
             
2018 huhtikuu          
          henk pv. 
Omarahoitus, sopimukset       3 63
TE-toimiston 100 % palkkatuki     5 105
Kuntouttava työtoiminta       7 55
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla   9 152
Savon ammattiopiston työharjoittelu     2 32
Training Center avotyötoimintasopimus   1 21
             
          27 428
             
Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus      
Vietnam       1  
Venäjä       1  
Yhteensä       2  
             
2018 maaliskuu          
          henk pv. 
Omarahoitus, sopimukset       4 88
TE-toimiston 100 % palkkatuki     5 110
Kuntouttava työtoiminta       6 76
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla   10 183
Savon ammattiopiston työharjoittelu     2 36
Training Center avotyötoimintasopimus   1 22
             
          28 515
             
Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus      
Vietnam       1  
Venäjä       1  
Yhteensä       2  
             
2018 helmikuu          
          henk pv. 
Omarahoitus, sopimukset       4 80
TE-toimiston 100 % palkkatuki     5 100
Kuntouttava työtoiminta       6 58
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla   6 110
Savon ammattiopiston työharjoittelu     1 8
Training Center avotyötoimintasopimus   1 20
             
          23 376
             
2018 tammikuu          
          henk pv. 
Omarahoitus, sopimukset       4 92
TE-toimiston 100 % palkkatuki     4 92
Kuntouttava työtoiminta       5 72
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla   6 125
Training Center avotyötoimintasopimus   1 23
             
          20 404
             
Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus      
Venäjä       1  
Yhteensä       1  

Työllistämistoiminta

Työllistämistoimien kohderyhmänä ovat olleet pitkästä rakennetyöttömyydestä kärsineet yli 500 päivää työttömänä olleet, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja vajaakuntoisuuden vuoksi pitkään työttömänä olleet henkilöt.

Vuodelle 2018 ei kaupungin kanssa suurista ponnisteluista huolimatta saatu neuvoteltua työllistämiseen kohdentuvaa kumppanuussopimusta.

Kaupungin päättäjien tekemät todella huonot päätökset suuresti ahdistivat tulevaisuuden suunnittelua.

Sopimukset Kuntouttavasta työtoiminnasta

Järjestöllä oli sopimukset kuntouttavan työtoiminnan hoitamisesta Varkauden kaupungin sekä Joroisten, Juvan, Leppävirran ja Rantasalmen kuntien kanssa.

Oppisopimustoiminta

Suurta kysyntää omaavaa oppisopimustoimintaa ei epävarmuustekijöistä johtuen uskallettu käynnistää ja toteuttaa vuoden 2018 aikana.

Huomioita työllistämisen sosiaalisista vaikutuksista

Kun tarkastelee kaupungin työttömyystilannetta, tilanne on edelleen kaupungin kannalta erittäin hankala:

Mitä Varkauden Urheiluseurat ry on tuottanut Varkauden kaupungille työllisyyden myötä?

Yhden pitkäaikaistyöttömän saaminen pois työmarkkinatuen kuntaosuuden piiristä on säästänyt tuntuvasti kaupungin menoja.
Kun kysymyksessä on ollut palkkatuella työllistetty, tällainen henkilö on vähentänyt myös toimeentulomenoja ja toisaalta hänestä on tullut veronmaksaja.

Ja lisäksi voidaan todeta, että työttömän pääseminen ansiosidonnaisen päivärahan piiriin hyödyntää kaupunkia lähes kolmen vuoden ajan.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Varkauden Urheiluseurat ry:n työllistäminen on omalta osaltaan useita vuosia suuresti vaikuttanut Varkauden kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuuden ja toimeentulomenojen kasvun hillitsemiseen.

Varkauden Urheiluseurat ry on vuosien saatossa kantanut työllisyysasioiden hoidossa ja työttömien palvelussa todellista yhteiskuntavastuuta!

Työllistämistoiminnan muita positiivisia vaikutuksia:

Toimintojen siirtyminen Taulumäelle on tuonut tullessaan sen, että vahvat kultuuriperinteet omaava Tori Torppa Taulumäen torin äärellä ei ole lähivuosina purettavien kiinteistöjen listalla.

Sosiaalisen työllistämisen vaikutuksia työllistelyille:

– Varkauden Urheiluseurat ry:n työllistämistoiminnoissa on hyväksytty ”erilaisuus”;

– pitkään työttömänä olleiden päiviin on tullut sisältöä ja piristystä;

– sosiaalisessa työssäolossa mukana oleminen on ehkäissyt mahdollista syrjäytymistä;

– kotiin jämähtäneet työttömät ovat saaneet ympärilleen työyhteisöstä ystäviä ja ”elämänotetta ja osaamista”;

– työssäoleminen on mahdollistanut ihmisarvoisen elämän;

– elintaso on ainakin aavistuksen kohentunut;

– työn haun valmiudet ovat parantuneet;

– nuoret ovat saaneet tarvittavaa työkokemusta, omaa rahaa ja itsenäistymistä;

– ”mestari – kisälliperiaatella” tapahtunut parityöskentely on ohjannut ja kasvattanut nuoria työelämän perusasioiden sisäistämiseen = työllistymisvalmiudet ja kiinnostus työelämään tai koulutukseen hakeutumiseen on lisääntynyt;

– joidenkin varttuneempien osalta ”eläkehissiin” pääseminen on vauhdittunut;

– edellisinä vuosina oppisopimuksen turvin työllistetyt vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat henkilöt ovat saaneet ammattitutkinnon.

Sosiaalisen työllistämisen toteuttaminen on mahdollistanut sen, että varkautelaisten liikunta- ja urheiluseurojen ja jäsenyhdistysten palvelutoimintaa on voitu mallikkaasti toteuttaa!

Junnuleirit

Vuosituhannen vaihteessa käynnistynyttä junnu-leiritoimintaa ei voitu toteuttaa vuoden 2018 aikana.

Syynä tähän oli työllistämisen ahdistumisesta johtunut henkilöresurssipula, ei ole uskallettu solmia uusia Oppisopimuksia.

Ulkoiluttamispalvelu

Keväällä 2005 käynnistynyt Ikäihmisten ja vammaisten ulkoiluttamispalvelu jouduttiin lopullisesti päättämään v. 2018 toukokuussa.

Palvelu oli tarkoitettu henkilöille, jotka pystyvät liikkumaan kohtuullisesti joko itse tai apuvälineitä käyttäen. Palvelua ovat vuosien saatossa käyttäneet myös näkövammaiset ja pyörätuolilla liikkuvat asiakkaat. Ulkoiluavustaja on auttanut tarvittaessa asiakasta pukeutumisessa.

Monet ulkoilupalvelun asiakkaat käyttivät myös Asiointipalvelu Kauppakassin palveluja.

Kotitalkkaritoiminta

Pääsääntöisesti vanhuksille ja vammaisille kohdentunutta kotitalkkaritoimintaa saatiin toteuttua v. 2018 aikana pienimuotoisesti.

Asiointipalvelu Kauppakassi

Kaupungin kodinhoitajien töitä tuntavasti säästänyt Asiointipalvelu Kauppakassi aloitti toimintansa vuonna 2001.

Kauppakassin toiminta on pohjautunut Varkauden kaupungin perusturvakeskuksen kanssa tehtyyn ostopalvelusopimukseen. Kauppakassin asiakkaista noin 90 % kuuluu ostopalvelusopimuksen tai yleisen edunvalvonnan piiriin.

Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä joustavaan palveluun, jossa on huomioitu asiakkaiden erityistarpeet ja aikataulut kuten sairaalasta kotiutumiset.

Säännölliset käynnit ovat tuoneet myös turvaa ja varmuutta monelle yksin asuvalle asiakkaalle. Kauppakäyntejä on tehty eniten City-marketissa ja Pirkka-hallissa. Tarvittaessa on toimitettu myös apteekki, posti ym. asioita.

29.11.2017 kaupungin perusturvalautakunnan kokous päätti, että yli kuusitoista (16) vuotta kestänyt ja hyvin sujunut toiminta heidän toimesta yksipuolisesti lopettaa siten, että palvelu loppuu 31.5.2018.

Tästä asiasta saatiin tieto Warkauden Lehteen kirjatusta uutisesta.

Kimppa Kirppis

Alkuvuodesta 2005 käynnistynyttä Kirppis-toimintaa toteutettiin Tori Torpalla osoitteessa Petroskoinkatu 18.

Toimintaa pyöritettiin kirpputorilla siten, että myyntipöytiä vuokrattiin eri yhteisöille ja yksityishenkilöille.

Kimppa Kirppiksellä myytiin myös lahjoituksena saatujen tavaroiden sekä oman puu- ja kangaspajan tuotteita.

Kimppa Kirppiksellä myytiin hyvin paljon Joutenlahdesta vapautunutta tavaraa, mitä ei voitu sijoittaa ahtaisiin Tori Torpan tiloihin eikä niillä ollut käyttöä ankaran työvoimapulan vuoksi.

2018 tapahtunutta, edustuksia ja huomionosoituksia

Tammikuu

17.1. yhteistyöneuvottelu kaupungin työllistämisyksikön ja liikuntatoimen edustajien kanssa, edustajina Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl,

24.1. yhteistyöpalaveri kaupunginjohtajan ja työllistämisyksikön edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen;

24.1. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n hallituksen työvaliokunnan
kokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

24.1. järjestön hallituksen kokous;

25.1. yhteistyöpalaveri kaupungin työllistämisyksikön edustajan kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen;

Helmikuu

20.2. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n hallituksen työvaliokunnan kokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

20.2. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n hallituksen, edustajina Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl;

22.2. palaveri kaupunginjohtajan ja työllistämisyksikön edustajan kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen;

26.2. Siilinjärvi, Itä-Suomen aluehallintoviraston alaisen liikuntaneuvoston kokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

28.2. Varkauden Jousiampujat ry:n toiminnantarkastus, edustajana Hannu Kiminkinen;

Maaliskuu

15.3. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n hallituksen kokous, edustajana Pekka Hahl,

18.3. järjestön hallituksen kokous;

19.3. järjestön hallituksen työvaliokunnan puhelinkokous;

19.3. tilintarkastuspäivä, edustajina Hannu Kiminkinen ja Anne Koivistoinen;

21.3. Suonenjoki, Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n strategiatyöryhmän kokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

24. – 25.3. järjestyksen valvojien peruskurssin 1. osa, 8 osanottajaa, kouluttajana Perttu Lampinen;

28.3. Suonenjoki, Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallituksen kokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

29.3. järjestön vuosikokous;

Huhtikuu

8.4. Työväenjärjestön Oy:n hallituksen kokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

10.4. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n vuosikokous, äänivaltaisena edustajana Hannu Kiminkinen, lisäksi mukana Pekka Hahl;

18.4. Työväenjärjestöjen Oy:n yhtiökokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

14.- 15.4. järjestyksen valvojien peruskurssin 2. osa, 7 osanottajaa, kouluttajana Perttu Lampinen;

24.4. Suonenjoki, Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n vuosikokous, äänivaltaisena edustajana Pekka Hahl, lisäksi mukana Esko Ropponen;

Toukokuu

5.5. Leppävirta, järjestyksen valvojien peruskurssin 3. osa, 7 osanottajaa, kouluttajana Perttu Lampinen;

7.5. yhteistyöneuvottelu Pohjois-Savon TE –toimiston edustajien kanssa, edustajina Hannu Kiminkinen ja Anne Koivistoinen;

8.5. Kuopio, Pohjois—Savon Liikunta ry:n hallituksen kokous, edustajina Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl;

16.5. järjestön hallituksen kokous;

21.5. Leppävirran Sorsakoski, Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallituksen kokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

Elokuu

27.8. Suonenjoki, Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallituksen kokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

Lokakuu

10.10. järjestön hallituksen kokous;

Marraskuu

5.11. Tervo, Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallituksen kokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

21.11. yhteistyöneuvottelu TE –toimiston edustajien kanssa, edustajina Hannu Kiminkinen ja Anne Koivistoinen;

21.11. yhteistyöneuvottelu Pajulahden Liikuntaopiston oppisopimusvastaavan kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen ja Varkauden Tarmon Saila Lundberg ja Samu Kröger;

22.11. yhteistyöneuvottelu LähiTapiolan edustajan kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen;

26.11. järjestön hallituksen kokous;

27.11. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n syyskokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

Joulukuu

11.12. Leppävirta, yhteistyöneuvottelu Leppävirran kunnan kuntouttavan työtoiminnan edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen;

12.12. Kuopio, yhteistyöneuvottelu Pohjois-Savon TE –toimiston edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen;

12.12. järjestön sääntömääräinen syyskokous;

15.12. Haapsalu Viro, Eestimaa Spordiliit Jõudin kauden päättäjäiset, edustajana Hannu Kiminkinen;

18.12. Tartto Viro, Tarton maakunnan urheiluliiton (Tartumaa Spordiliit) kauden päättäjäiset, edustajana Hannu Kiminkinen;© 2020 Varkauden Urheiluseurat ry | Toteutus: Janne Putkonen » | Varkauden sää | Webmail