Varkauden Urheiluseurat ry
Hae sivulta
| RSS
17.1 Toimintasuunnitelma 2019
Julkaistu 17.01.2019 klo 10:51

Yleistä

Vuosi 2019 tulee olemaan erittäin ja hyvin pitkäjänteisesti toimineen sekä ”jatkuvassa liikkeessä” olevan Varkauden Urheiluseurat ry:n 29. toimintavuosi!  Varkautelaisten seurojen laaja-alainen yhteistoiminta käynnistyi kaupungin valtuustosalissa 14.3.1990.

Varkauden Urheiluseurat ry pohjaa toimintansa varkautelaisen urheilu- ja liikuntaväen ja jäsenyhdistysten väliseen rakentavaan yhteistyöhön.

Varkauden Urheiluseurat ry:n tärkein tehtävä on toimia omien jäsenyhdistysten tuki-, edunvalvonta- ja peruskoulutusorganisaationa.

Varkauden Urheiluseurat ry on varkautelaisten liikuntakulttuuria edistävien yhdistysten yhteinen paikkakuntakohtainen kattojärjestö.

6.11.2018 tilanteen mukaan jäsenyhdistyksiä on 65.

Järjestö ei ole koskaan saanut eikä edelleenkään saa mistään yhteiskunnan lohkolta ”korvamerkattuja toiminta-avustus euroja”! Kaikki toimintaan, seurojen toiminnalliseen tukemiseen ja palveluun, palkkauksiin sekä toimiston ylläpitämiseen liittyvät varat on saatava palveluja tuottamalla, projekteja toteuttamalla ja uusia hankkeita kehittämällä.

Varainhankinnassa eikä myöskään toimintojen järjestämisessä mennä missään tapauksessa seurojen apajille, järjestön perimä jäsenmaksu v. 2019 tulee olemaan edelleen ainoastaan 20 euroa.

Kimppa Kirppiksen alakerran kokous-, koulutus- ja saunatilaa jäsenyhdistysten on mahdollisuus käyttää arkisin korvauksetta.

Kimppa Kirppiksen toimitiloissa Tori Torpalla arkistoidaan ja digitoidaan seurojen kirjallista aineistoa.

Tarjoamme lisäksi lähinnä toimistotöihin liittyviä työssäoppimispaikkoja Savon Koulutuskuntayhtymän ja muidenkin oppilaitosten opiskelijoille.

Järjestön tavoitteena tulee olemaan suunnitelmavuoden aikana myös se, että työllistämistoiminta ei lopahtaisi kokonaan.

Järjestön todellinen vahvuus on edelleenkin siinä, että Varkauden Urheiluseurat ry on joustava ja hyvin nopeasti muutoksiin pystyvä kansalaisjärjestö.

Joustavuus mahdollistaa sen, että järjestö voi ripeästi tarttua yhteiskunnan eri lohkoilta tarjolle tuleviin toiminta- ja rahoitusmahdollisuuksiin.

Hallinto

Järjestön hallitus kokoontuu vuoden aikana viisi – seitsemän (5-7) kertaa. Työvaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan.

Hallitus nimeää järjestön edustajat eri yhteisöjen pyytämiin kokouksiin ja työryhmiin.

Järjestön vuosikokous pidetään torstaina 28.3.2019.

Syyskokouksen järjestämispäivä on keskiviikko 11.12.2019.

Jäsenyydet

Järjestö on Pohjois-Savon Liikunta ry:n jäsenyhdistys. Hannu Kiminkinen toimii varkautelaisten ja järjestön “mandaatilla” Pohjois-Savon Liikunta ry:n hallituksen varapuheenjohtajana. Pekka Hahl toimii myös aluejärjestön hallituksen jäsenenä. Kiminkinen on myös aluejärjestön hallituksen työvaliokunnan jäsen.

Varkauden Urheiluseurat ry on Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n jäsenyhdistys. Hannu Kiminkinen toimii järjestön edustajana yhdistyksen hallituksessa ja varahenkilönä on Anna-Maija Piippo.

Varkauden Urheiluseurat ry on myös Kansantalojen Liiton jäsenyhdistys. Liittyminen on pohjautunut suunnitellun Tori Torpan ikkunaremonttia varten saatuun rahoitukseen.

Itä-Suomen liikuntaneuvosto

Itä-Suomen aluehallintoviraston alaisen liikuntaneuvoston jäsenenä varkautelaisten edustajana toimii myös v. 2019 Hannu Kiminkinen. Kyseessä on toimikausi 2016 – 2019.

Toimitilat

Järjestön ja Kimppa Kirppiksen toimintaa pyöritetään Tori Torpalla osoitteessa Petroskoinkatu 18. Tilat on vuokrattu kumppanuussopimukseen pohjautuen Työväenjärjestöjen Oy:ltä.

Toimitiloissa on alivuokralaisena kolme jäsenjärjestöä: Varkauden Naisvoimistelijat, TUL:n Savon piiri ja WJK Varkaus ry

Järjestön postiosoite on Petroskoinkatu 18, 78200 Varkaus.

Tiedotus

Kirjeitä ja kurssikutsuja lähetetään jäsenyhdistyksille tarpeen mukaan pääsääntöisesti sähköpostilla.

Ympäröivälle yhteiskunnalle Varkauden Urheiluseurat ry:n toiminnasta kerrotaan kaupungissa ilmestyvien lehtien palstoilla ja radioiden aalloilla sekä järjestön kotisivuilla.

Pöytäviirit

Varkauden Urheiluseurat ry:n pöytäviirejä luovutetaan ansioituneille henkilöille, järjestöille tai hyville yhteistyökumppaneille hallituksen kokousten päätösten mukaisesti. (lista viirinsaajista internetissä)

Järjestön ansiomerkit

Varkauden Urheiluseurat ry:n omat ansiomerkit ovat seurojen anottavissa.

Ansiomerkkien myöntämistä varten on laadittu huomionosoitussäännöt ja anomuslomake. Säännöt, anomuslomake ja listat merkinsaajista löytyvät järjestön kotisivuilta.

Anottujen ja myönnettyjen merkkien kustannuksista vastaa anojana toiminut jäsenyhdistys.

Varkauden Urheiluseurat ry vastaa niiden merkkien kustannuksista, mitkä luovutetaan järjestön järjestämissä tilaisuuksissa.

Toimistopalvelut

Jäsenyhdistykset voivat saada järjestön toimistopalveluja siten, että niistä laskutetaan ainoastaan aiheutuneet materiaalikulut.

 • yhdistysrekisteri- ja sääntöasioita
 • räätälöityä seurakonsultointia
 • talousneuvontaa
 • postituksia
 • laskutuksia
 • tarvikevälitystä (palkintoja, viirejä, seuralippuja jne…)
 • ATK-neuvontaa
 • digi-kuvausta
 • osoiterekisteriasioita
 • kirjanpitoja
 • tarpeen ja tilanteen mukaan, kaikkea mahdollista?

WL:n Junnut toimivat palsta

julkaistaan tiistain, keskiviikon, torstain ja lauantain Warkauden lehdissä. Junnu-palsta ilmestyy myös järjestön omilla kotisivuilla. Palstalla julkaistaan tietoa seurojen toteuttamasta nuorten toiminnasta.

Ensimmäisen kerran Varkauden Urheiluseurat ry:n ja Warkauden Lehden yhteistoimintaan pohjautuva junnupalsta ilmestyi 7.10.1994.

Junnut toimivat palstan toimittaminen ja julkaisu hoidetaan yhteistyössä Warkauden Lehden kanssa.

Junnu-palstan toimittaminen on seuroille maksutonta jäsenpalvelua.

Kotisivut

Varkauden Urheiluseurat ry:n kotisivut löytyvät osoitteesta:

www.varkaudenurheiluseurat.fi

Kotisivuille on laitettu linkki järjestön omaan YouTube osioon, minne on sijoitettu filmejä järjestetyistä toiminnoista, 10 v. ja 20 v. juhlista, urheilugaaloista ja seurojen vanhoista otteluista.

Kirjanpitopalvelut

Toimistossa tehdään laskutusta vastaan jäsenyhdistysten kirjanpitoja.

Järjestökoulutus

Vuoden 2019 aikana järjestetään ensisijaisesti jäsenjärjestöille tarkoitettua järjestötoiminnan koulutusta. Sitä toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Savon Liikunta ry:n ja TUL Järvi-Suomi ry:n kanssa.

Koulutusta lisättäessä ja suunniteltaessa otetaan huomioon jäsenyhdistysten toiveet.

Ohjaajien ja valmentajien peruskoulutus

Järjestön toimesta toteutetaan jäsenyhdistysten toiveisiin pohjautuen ohjaajien ja valmentajien peruskoulutusta. Sitä toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Savon Liikunta ry:n, TUL Järvi-Suomi ry:n ja Suomen Palloliiton Itä-Suomen piirin kanssa.

Järjestyksenvalvojien koulutus

Varkauden Urheiluseurat ry on hyväksytty uuden järjestyslain vaatiman järjestyksenvalvojakoulutuksen vastuulliseksi toteuttajatahoksi.

Järjestyksenvalvojien koulutusta toteutetaan yhteistyössä TUL Järvi-Suomi ry:n kanssa.

Kuvapaja

Varkauden Urheiluseurat ry:n toimesta toteutetaan laji- ja seuratoimintoihin liittyvää kuvien tallennustyötä. Tämä toiminta käynnistyi v. 2008 kesällä.

Tallennus kattaa mm. seuraavia toimintoja

 • vanhojen kuvien skannaus digi-muotoon
 • lehtileikekirjojen tallennustyötä
 • VHS-videofilmien muuttaminen DVD-muotoon
 • vanhojen kaitafilmien muuttaminen DVD:lle

Toiminnan tarpeellisuutta korostaa suuresti se, että tämän myötä seurojen arkistoja saadaan tallennettua asianmukaisesti.

Jäsenyhdistysten toimintaan kohdentuva tallennustyö on maksutonta jäsenpalvelua.

Kimppa Kirppis

Kimppa Kirppis toimintaa toteutetaan Tori Torpalla osoitteessa Petroskoinkatu 18, Kimppa Kirppiksen tiloissa on alivuokralaisia.

Kansainvälinen toiminta

Varkauden Urheiluseurat ry järjestää esille nousevan tarpeen mukaan kansainvälistä liikunta- ja urheiluvaihtotoimintaa.

Toiminta suuntautuu Varkauden ystävyyskaupunkeihin ja Baltian maihin.

 © 2020 Varkauden Urheiluseurat ry | Toteutus: Janne Putkonen » | Varkauden sää | Webmail