Varkauden Urheiluseurat ry
Hae sivulta
| RSS
18.3, Vuoden 2017 Toimintakertomus
Julkaistu 09.04.2018 klo 10:30

Yleistä

Vuosi 2017 oli Varkauden Urheiluseurat ry:n 27. toimintavuosi!

Varkautelaisten ja tämän myötä järjestön jäseninä olevien liikunta- ja urheiluseurojen laajapohjainen yhteistoiminta käynnistyi Varkauden kaupungintalon valtuustosalissa 14.3.1990.

Järjestön ”virallistamiskokous” pidettiin Hotelli Taipaleessa 7.10.1993 ja yhdistysrekisteriin kirjautuminen tapahtui 16.1.1995.

Järjestö on toiminut Varkauden kaupungissa toimivien jäsenyhdistysten välisenä yhdyssiteenä sekä tuki-, palvelu-, koulutus- ja edunvalvontaorganisaationa.

Järjestön toiminta on pohjautunut varkautelaisten urheilu- ja liikuntatoimintaa toteuttavien yhdistysten väliseen tiiviiseen ja rakentavaan yhteistyöhön.

Järjestö ei edelleenkään ole saanut mistään yhteiskunnan lohkolta ”korvamerkattuja toiminta-avustuseuroja”! Kaikki toimintaan, palvelutuotantoon, palkkauksiin ja toimistojen ylläpitämiseen liittyvät varat on saatu palveluja tuottamalla, tukityöllistämällä, hankkeita toteuttamalla ja uusia hankkeita kehittämällä.

Varainhankinnassa eikä myöskään toimintojen järjestämisessä ei ole missään tapauksessa menty jäsenyhdistysten ja seurojen apajille.

Järjestö on toiminut kohtuullisen hyvässä yhteistyössä Varkauden kaupungin eri hallintokuntien kanssa.

Lasten leiritoiminta jouduttiin ainakin toistaiseksi lopettamaan resurssipulan vuoksi.

Aikataulullisista ja resurssipulasta johtuen järjestö ei voinut ottaa vastuuta 2018 Urheilugaalan järjestämisestä. Väärinymmäryksestä johtuen kaupungin ja Warkauden Lehden edustajat valitettavasti päättivät lopettaa palkitsemisen saralla hyvin sujuneen yhteistyön järjestön kanssa ja yksipuolisesti tipauttivat Varkauden Urheiluseurat ry:n hallituksen edustajat pois Varkauden Palkintoraadista.

Asiointipalvelu Kauppakassin lopettamisesta saatiin loppuvuodesta lukea Warkauden Lehteen kirjatusta uutisesta.

Puheenjohtaja Hannu Kiminkinen hoiti järjestön toimitusjohtajan tehtäviä lähes kokopäivätoimisesti 1.3.2017 alkaen ilman minkäänlaista työkorvausta.

Pitkäaikaistyöttömien työllistämistä ja työllistämiseen kohdentuvaa seurojen ja yhdistysten palvelutoimintaa toteutettiin kaupungin kanssa allekirjoitettuun kumppanuussopimukseen ja Pohjois-Savon TE –toimiston kanssa suoritettuun yhteistyöhön pohjautuen.

Järjestö on allekirjoittanut yhteistyösopimuksia Savon ammatti- ja aikuisopiston eri koulutushaarojen kanssa työssä oppimisesta ja näytöistä.

Vuoden 2017 aikana Varkauden Urheiluseurat ry:n työllistämislistoilla oli erilaisissa työ- ja työharjoittelusuhteissa allekirjoitetun sopimuksen turvin viisikymmentäkolme (53) eri henkilöä.

Toimintojen pakonomainen sopeuttaminen

Tuokokuussa 2016 Varkauden kaupungille kirjallisesti esitettiin, että työllistämiseen liittyvä kumppanuussopimus uudistettaisiin toistaiseksi voimassa olevaksi.

Esityksen pohjana oli vankka näyttö laajapohjaisen työllistämistoiminnan toteuttamisesta yli viidentoista (15) vuoden aikana.Tällä vuosituhannella järjestö on tarjonnut työ- tai harjoittelupaikan yli tuhannellekuudellesadalle (1600) eri henkilölle.

Kaupunginhallituksen kokousten päätökset olivat kuitenkin sellaisia, ettei sopimusta uudisteta ollenkaan vuodelle 2017 ja toistaiseksi voimassaoleva Joutenlahden toimitilan vuokrasopimuskin irtisanottiin, tämän myötä oli edessä pakonomainen muutto.

Näiden kaupungin päätösten myötä vuoden 2017 aikana järjestön sopimuslistoilla oli kuusikymmentäyksi (61) henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Todellista työllistämisen edistämistä?

Varkauden Urheiluseurat ry on ollut myös v. 2017 aikana todella hyvin ja laaja-alaisesti verkostoitunut yhteistyöjärjestö.

27 vuotta on mallikkaasti toimittu – Varkauden Urheiluseurat ry:n kaltaista liikuntajärjestöjen yhteistyöorganisaatiota ei ole koskaan ollut toiminnassa missään muualla Suomen maassa, järjestö on todellinen erikoisuus suomalaisessa liikuntajärjestökentässä!

Järjestön vahvuus on ollut edelleenkin siinä, että Varkauden Urheiluseurat ry on joustava ja erittäin nopeasti muutoksiin pystyvä kansalaisjärjestö. Joustavuus on mahdollistanut sen, että järjestö voi ripeästi tarttua yhteiskunnan eri lohkoilta tarjolle tuleviin toiminta- ja rahoitusmahdollisuuksiin.

Jäsenyhdistykset

Kertomusvuoden 2017 lopussa järjestön jäseninä olivat seuraavat urheiluseurat ja liikuntatoimintaa toteuttavat ja tukevat yhdistykset:

Disc Golf Varkaus ry
FC Vanukkaat ry
Harjurannan Kyläyhdistys ry
Jääpallon Valioerotuomarit ry
Kangaslammin Palo- ja Pelastuskerho ry
Kartanogolf ry
Keilaseura Pyörre ry
Keski-Savon Järvipelastajat ry
Keski-Savon Keilailuliitto ry
Keski-Savon Pateri ry
Koshinkan ry
Laakasijat ry
Partio-Unnukka ry
Pohjois-Savon Näkövammaiset ry
Puurtilan Kisa-Pojat ry
Ratsastusseura Hakkapeliitat -71 ry
Savo-Karjalan petanque-seura Kanuunat ry
Savon Dynamo ry
Savon Suunta ry
Savon Voima Veikot ry
Sukellusseura Vesihiisi ry
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Savon piiri ry
Varkauden Aikidoseura ry
Varkauden Ampujat ry
Varkauden Eläkeläiset ry
Varkauden Eläkkeensaajat ry
Varkauden Erotuomarikerho ry
Varkauden Invalidit ry
Varkauden Jalkapallon Turvaksi ry
Varkauden Ju-Jutsuseura ry
Varkauden Jousiampujat ry
Varkauden Jääkiekkotuomarit ry
Varkauden kaukalopallo ry
Varkauden Kehitysvammaisten Tuki ry
Varkauden Kenttä-Veikot ry
Varkauden Kuntoliikunta ry
Varkauden Latu ry
Varkauden Naisvoimistelijat ry
Varkauden NMKY ry
Varkauden Palomiesurheilijat ry
Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry
Varkauden Pursiseura ry
Varkauden Seudun Diabetes ry
Varkauden Seudun Hengitysyhdistys ry
Varkauden Seudun Kennelyhdistys ry
Varkauden Sul-Kis ry
Varkauden Sydänyhdistys ry
Varkauden Tae Kwon Do ry
Varkauden Tanko- ja Akroseura Funky Monkeus ry
Varkauden Tarmo ry
Varkauden Uimarit ry
Varkauden Urheiluautoilijat ry
Varkauden Urheiluratsastajat ry
Varkauden Voimailuseura ry
Varkaus Navitas Maraton ry
Varkaus Racing Team ry
Viljolahden Kiri ry
Viljolahden maa- ja kotitalouseura ry
Warkauden Jalkapalloklubi – Warkaus JK ry
Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry
Warkauden Tanssikellari ry
Warkauden Tennisklubi ry
Warkis Varkaus ry
WJK Juniorit ry
WP 35 ry
Yama-Arashi ry

Jäsenseuroja ja -yhdistyksiä oli toimintavuoden lopussa 66.

Järjestön toimitilat

Järjestön toiminnat oli pääsääntöisesti keskitetty vuoden 2016 loppuun saakka Joutenlahden entiselle koululle, mikä sijaitsee osoitteessa Käärmeniementie 15 B, 78200 Varkaus.

Kaikki jäljelle jäänyt toiminta muutettiin Kimppa Kirppiksen yhteyteen Tori Torpalle loppuvuodesta 2016.

Muutto Joutenlahdesta Tori Torpalle saatiin toteuttua aivan vuoden 2017 alkupäiviin mennessä.

Kimppa Kirppiksellä alivuokralaisina olivat Varkauden Naisvoimistelijat ja TUL:n Savon piiri.

Järjestön virallinen postiosoite oli Petroskoinkatu 18, 78200 VARKAUS.

Muuton myötä jouduttiin myymään valtaosa kalusteista, autoista ja toimistolaitteistosta. Osa koneista ja kalustosta saatiin sijoitettua Kimppa Kirppiksen tiloihin.

Toimistopalvelut

Jäsenyhdistykset ovat voineet saada järjestön toimistopalveluja siten, että niistä on laskutettu ainoastaan aiheutuneet materiaalikulut.

• yhdistysrekisteri- ja sääntöasioita
• räätälöityä seurakonsultointia
• talousneuvontaa
• postituksia
• laskutuksia
• tarvikevälitystä (palkintoja, viirejä, seuralippuja jne…)
• ATK-neuvontaa
• digi-kuvauksia
• osoiterekisteriasioita
• ATK-asennuksia ja korjauksia
• palkkojen ja palkkioiden laskentaa
• TE-toimiston tilitysten hoitamisia
• kirjanpitoja (näistä on laskutettu)
• opastusta ja innostuksen viritystä seuratoimintoihin!
• esille nousseen tarpeen mukaan, kaikkea mahdollista!

Hallinto

Varkauden Urheiluseurat ry pitää vuosittain kaksi (2) sääntömääräistä kokousta. Vuosikokous on sääntöjen mukaan pidettävä maalis-huhtikuussa ja syyskokous 15.10. – 15.12. välisenä aikana.

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tori Torpalla Kimppa Kirppiksen alakerran kokoustilassa (os. Petroskoinkatu 18 Varkaus) torstaina 30.3.2017 klo 18.00 – 18.58.

Vuosikokouksen puheenjohtajan tehtävää hoiti järjestön varapuheenjotaja Pekka Hahl ja kokouksen sihteerinä oli järjestön hallituksen puheenjohtaja Hannu Kiminkinen.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajina toimivat Aarne Mustonen Varkaus Racing Team ry ja Esko Ropponen Harjurannan Kyläyhdistys ry.

30.3. vuosikokouksessa päätettiin hallituksen esitykseen pohjautuen yksimielisesti, että v. 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely suoritettiin säännöistä poiketen tässä kokouksessa.

Samoin päätettiin yksimielisesti nimetä ”hätätilahallitus” 30.10.2017 saakka. Päätökset pohjautuvat hyvin pitkälti kaupungin päätösten mukanaan tuomaan sekavuuden tilaan.

Kokouksessa ei äänestetty, päätökset olivat yksimielisiä.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Tori Torpalla Kimppa Kirppiksen alakerran kokoustilassa (os. Petroskoinkatu 18 Varkaus) maanantaina 30.10.2017 klo 18.00 – 18.27.

Syyskokouksen puheenjohtajan tehtävää hoiti järjestön varapuheenjotaja Pekka Hahl ja kokouksen sihteerinä oli järjestön hallituksen puheenjohtaja Hannu Kiminkinen.

Kokouksen valtakirjojen tarkastajina toimivat Varkauden Tarmo ry:n Saila Lundberg ja Varkauden Eläkeläiset ry:n Mirja Tsupari.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajina toimivat Harjurannan Kyläyhdistys ry:n Esko Ropponen ja järjestön sihteeri Anne Koivistoinen.

Ääntenlaskijoiksi nimettiin Esko Ropponen ja Anne Koivistoinen. Kokouksessa ei äänestetty, vaan päätökset olivat yksimielisiä.

Kokouksessa päätettiin yksimielisesti, että keväällä nimetyn ”hätätilahallituksen” toimikausi tulee kestämään vuoden 2020 vuosikokoukseen saakka. Tämäkin päätös pohjautui hyvin pitkälti kaupungin päätösten mukanaan tuomaan sekavuuden tilaan.

Tilintarkastus ja taloudenhoito

Vuoden 2017 tilien tilintarkastuspäivä oli 19.3.2018. Tilintarkastuksen suoritti Juha Tissari Oy KHT-yhteisö, edustajinaan Juha Tissari KHT ja JHTT ja Turo Jaakkola KHT.

2016 syyskokouksessa nimetyt varahenkilöt olivat saman yhteisön Jari Nurkkala KHT ja Arja Ylönen KHT

Järjestön v. 2017 tilien kirjanpitäjinä toimivat Anne Heikkinen ja Anne Koivistoinen.

Hallitus

12.12.2013 syyskokouksessa nimetty hallitus kokoontui kolme (3) kertaa: 12.3., 16.3. ja 28.3.2017.

Hallituksen muodostivat:
Hannu Kiminkinen (3), puheenjohtaja
Pekka Hahl (3), varapuheenjohtaja
Raimo Ahokas (2)
Henrik Kosonen (2)
Mika Ojala (0)
Esko Ropponen (3)
Matti Semi (1)
Pekka Toivanen (1)
Kari Tyrväinen (0)
Anne Koivistoinen (3), hallituksen ulkopuolinen sihteeri (1)

Hallituksen työvaliokunta

Hallituksen työvaliokuntaan oli nimetty:
Hannu Kiminkinen, puheenjohtaja
Pekka Hahl
Matti Semi
Anne Koivistoinen, sihteeri

Työvaliokunta kokoontui 6.2.2017.

2017 – 2019 hallitus

30.3.2017 vuosikouksessa nimettiin ”hätätilahallitus” siten, että sen toimikausi olisi kestänyt 30.10.2017 syyskokoukseen saakka.

Syyskokouksessa kuitenkin päätettiin yksimielisesti, että hallituksen toimikausi tulee kestämään 2020 sääntömääräiseen vuosikokoukseen saakka.

Kahdessa sääntömääräisessä vuosikokouksessa yksimielisesti nimetty hallitus kokoontui 15.5., 21.6., 13.9., 9.10., 26.11. ja 20.12.2017.

Hallituksen muodostivat:

Hannu Kiminkinen (6), puheenjohtaja
Pekka Hahl (6), varapuheenjohtaja
Henrik Kosonen (2)
Aarne Mustonen (3)
Mika Ojala (2)
Esko Ropponen (4)
Olavi Salo (5)
Mirja Tsupari (5)
Raimo Uljanoff (2)
Anne Koivistoinen (6), hallituksen ulkopuolinen sihteeri (1)

Hallituksen työvaliokunta

Hallituksen työvaliokuntaan oli nimetty:
Hannu Kiminkinen, puheenjohtaja
Pekka Hahl
Anne Koivistoinen, sihteeri

Työvaliokunta ei kokoontunut.

Itä-Suomen aluehallintoviraston AVI:n alueellinen liikuntaneuvosto (Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala)

Liikuntaneuvostoon on varkautelaisten edustajana kuulunut järjestön puheenjohtaja Hannu Kiminkinen.

Jäsenyydet

Varkauden Urheiluseurat ry on ollut Pohjois-Savon Liikunta ry:n jäsenjärjestö. Varkautelaisten edustajana yhdistyksen hallituksessa oli v. 2017 varapuheenjohtajana Hannu Kiminkinen. Lisäksi aluejärjestön hallituksen jäsenenä toimi Palloliiton piirin ”mandaatilla” järjestön varapuheenjohtaja Pekka Hahl.

Pohjois-Savon Liikunta ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa 25.4.2017 Kuopiossa ei ollut mukana järjestön äänivaltaista edustajaa, kokouksessa kuitenkin mukana oli Pekka Hahl.

Hannu Kiminkinen oli järjestön edustajana 23.11.2017 Kuopiossa pidetyssä Pohjois-Savon Liikunta ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa, lisäksi mukana oli Pekka Hahl. Kokouksessa Hannu Kiminkinen nimettiin aluejärjestön varapuheenjohtajaksi ja Pekka Hahl hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2018 – 2019.

Järjestö on Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n yhteisöjäsen. Järjestön hallituksen jäsen Esko Ropponen toimi Mansikan hallituksen jäsenenä, nimetty varahenkilö oli Pekka Hahl. Heidän toimikausi kesti 25.4.2017 Kehittämisyhdistyksen vuosikokoukseen saakka.

Mansikka ry:n 25.4.2017 vuosikokouksessa Suonenjoella järjestön edustajana oli Esko Ropponen.

Vuosikokouksessa hallituksen jäseneksi nimettiin Varkauden Urheiluseurat ry:n esitykseen pohjautuen Hannu Kiminkinen ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilöksi Anna-Maija Piippo.

Varkauden Urheiluseurat ry on hankkinut Varkauden Invalidit ry:ltä kymmenen (10) Tori Torpan osaketta, tämän myötä järjestö on myös Työväenjärjestöjen Oy:n osakasjärjestö. Työväenjärjestöjen Oy:n 18.4. yhtiökouksessa edustajana oli Hannu Kiminkinen, kokouksessa hänet nimettiin jatkamaan Oy:n hallituksen jäsenenä.

Loppuvuodesta hallituksen päätöksen turvin päätettiin tulevan remontin vuoksi liittyä Kansantalojenliiton jäsenjärjestöksi. Syyskuussa Torpan ikkunaaremonttia varten toimitettiin avustushakemus Suomen Kotiseutuliitolle.

Talous

Jäsenyhdistyksiltä on peritty vuoden 2017 jäsenmaksuna 20 euroa / jäsenyhdistys.

Järjestö ei ole saanut edelleenkään vuoden aikana miltään yhteiskunnan taholta toimintaansa ”korvamerkattuja toiminta-avustuksia”.

Työntekijöiden palkkaukset ja työllistämiset tapahtuivat työllistämistukien, TE –toimiston työkokeilusopimusten, ostopalvelu- ja kumppanuussopimusten, kuntouttavan työtoiminnan, kaupungin kumppanuussopimuksen ja omien tuottojen turvin.

Jäsenyhdistysten kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelut

Järjestön toimistossa tehtiin laskutusperiaatteella kahdenkymmenenkuuden (26) jäsenyhdistyksen talouden kirjanpitotöitä.

Ilman minkäänlaista laskutusta ja korvausta tehtiin kahdentoista (12) jäsenyhdistyksen palkkalaskenta- ja tilitystöitä.

Talkootyöt

Varkauden Urheiluseurat ry ohjasi vuoden aikana jäsenyhdistyksille muutamia talkootöitä, lähinnä järjestyksenvalvontaa.

Järjestetty koulutustoiminta ja osallistuminen koulutuksiin

14. ja 15.2. järjestyksenvalvojien kertauskurssi, 3 osanottajaa, kouluttaja Perttu Lampinen;

26.2. järjestyksenvalvojien peruskurssin 1. osa, 5 osanottajaa, kouluttajana Perttu Lampinen.

4. – 5.3. järjestyksenvalvojien peruskurssin 2. osa, 5 osanottajaa, kouluttajana Perttu Lampinen;

9.3. järjestyksenvalvojien peruskurssin 3. osa, 5 osanottajaa, kouluttajana Perttu Lampinen;

12.3. järjestyksenvalvojien peruskurssin 4. osa, 5 osanottajaa, kouluttajana Perttu Lampinen;

Kuvapajatoiminta

Varkauden Urheiluseurat ry:n toimesta toteutettiin laji- ja seuratoimintoihin liittyvää kuvien ja kirjallisten aineistojen tallennustyötä. Tämä palkittu toiminta käynnistyi jo kesällä 2008.

Jäsenyhdistysten toimintaan kohdentuva tallennustyö on ollut maksutonta jäsenpalvelua.

Tallennus on kattanut mm. seuraavia toimintoja:
– vanhojen kuvien skannaus digi-muotoon
– lehtileikekirjojen tallennustyötä
– seurojen kirjallisen aineiston arkistointia ja tallennusta
– VHS-videofilmien muuttamista DVD-muotoon

Urheilumuseo

Joutenlahden Kimppa Työpajoista oli muodostunut myös Varkauden Urheilumuseo.

Joutenlahden tiloihin oli tallennettu ja laitettu näytille seurojen ja edesmenneiden urheilijoiden palkintoja sekä varusteita sillä teemalla, että järjestön toimitilat toimivat 31.12.2016 saakka myös oikein kunnollisena Urheilumuseona.

Joulukuussa 2016 ympäri taloa sijainneen museon näytteillä ollut aineisto tiivistettiin suulliseen sopimukseen pohjautuen alakerran käytävälle ja aikaisemmin kokoustilana olleeseen luokkahuoneeseen ja alakerran käytävälle. Tehtiin kahden (2) viikon kestänyt ”turha työ”!

Pakotetun muuton myötä kaupungin edustajat sijoittivat alkuvuodesta 2017 Urheilumuseon esineet Tehtaan koululle varastotiloihin.

Kimppa Työpajojen tiloissa oli näytille sijoitettu seuraavien seurojen esineistöä tai palkintoja:

Enson Pallo ry
Kiekko-Salamat Varkaus ry
Kiekko Warkaus ry
Keski-Savon Pateri ry
Könönpellon Kiri ry
Puurtilan Kisa-Pojat ry
Savon Suunta ry
TUL:n Savon piiri ry
Varkauden kaupungin liikuntatoimisto
Varkauden Kenttä-Veikot ry
Varkauden NMKY ry
Varkauden Tarmo ry
Varkauden Uimarit ry
Warkauden Basket ry
Warkauden Jalkapalloklubi – Warkaus JK ry
Warkauden Työväen Palloilijat ry
Warkauden Urheilijat ry
WP 35 ry

Kimppa Työpajojen tiloissa on esillä takavuosina menestyneiden ja myös edesmenneiden urheilijoiden ja toimijoiden esineistöä tai palkintoja:

Oiva Halmetoja Varkauden Kenttä-Veikot ry, yu (s.1920, k. 2007)
Heikki Hakuli Varkauden NMKY ry, lentopallotuomari (s. 1945)
Leena Holopainen Warkauden Urheilijat ry, luistelija (s. 1946, k. 2009)
Hugo Ikäheimonen Varkauden Tarmo ry, hiihtäjä (s. 1912, k. 1983)
Aulis Immonen Varkauden Tarmo ry, painija (s. 1939, k. 1999)
Aulis Immonen Varkauden Pujottelijat, laskettelija (s. 1939, k. 1999)
Heikki Kilpeläinen Puurtilan Kisa-Pojat ry, pesäpalloilija (s. 1941, k. 2008)
Heikki Mustonen Varkauden Tarmo ry, hiihtäjä (s. 1925, k. 1981)
Kari Nieminen Varkauden Jääkiekkotuomarit ry, jääkiekkotuomari (s. 1947)
Jaakko Suikkari Warkauden Urheilijat ry, yleisurheilija (s. 1925, k. 2014)
Viljo Suhonen Varkauden Tarmo ry, hiihtäjä (s. 1917, k. 2005)
Veikko Tarvainen Varkauden Tarmo ry, painija (s.1916, k. 1991)
Ilpo Taskinen Kangaslammin Kisailijat, voimanosto (s. 1959, k. 2008)
Olli Tyrväinen Varkauden Moottoripyöräurheilijat ry, speedway (s. 1960)
Eero Uimonen Warkauden Urheilijat ry, hiihtäjä (s. 1916, k. 1995)

Alakerran käytävälle on sijoitettu ”vahasta valmistetut näköispatsaat” seuraavista jääpalloilijoista:

Ville Kantanen WP 35 ry, (s. 1922)
Jorma Saastamoinen WP 35 ry (s. 1964)

Urheilumuseolle oli sijoitettu myös Varkauden Urheilun ja Liikunnan Kunniagallerian kunniakirjojen kaksoiskappaleet.

Kimppa Työpajojen käytäville ja kokoustiloihin oli sijoitettu runsaasti kehystettyjä tauluja, joihin laitettu Varkauden Urheiluseurat ry:n toiminnasta kertovia lehtikirjoituksia ja kuvia. Pääsääntöisesti toiminnoista ovat kirjoittaneet Warkauden Lehti ja Sinun Savo.

Lisäksi seinällä oli esillä myös 1990 maaliskuun ensikohtaamisen osanottajalista sekä 7.10.1993 virallistamiskokouksessa allekirjoitetun ja yhdistysrekisteriin toimitetun perustamiskirjan suurennokset.

Alakerran käytävälle oli sijoitettu myös tietokone, minkä kautta vieraat pääsivät tutustumaan Kuvapajalla arkistoituihin ja tallennettuihin seurojen aineistoihin.

Tätäkin vuoden 2017 toimintakertomusta kirjoittaessa voidaan todeta, että kaupungin työpajan toimijoiden ”tuhoaman” Varkauden Urheilumuseon tulevaisuus on pakkomuuton vuoksi ”todella sankan usvan peitossa”!

2017 Luovutetut Varkauden Urheiluseurat ry:n pöytäviirit

nro 137.
10.4.2017 Aarne Mustonen 50 v., Varkaus Racing Team ry

Tiedotus

Vuoden aikana jäsenyhdistyksille ja tiedottajille lähettiin sähköpostilla runsaasti erilaisia kutsuja ja tiedotteita.

Järjestön toiminnasta ilmoitettiin Warkauden Lehden seuratoiminta- ja junnupalstoilla.

Järjestön toiminnan jatkuvuuden turvaamisen mahdollisuuksien heikentäminen oli Warkauden lehden palstoilla esillä hyvin useasti ja järjestölle myönteisessä sävyssä.

Internetissä olevia omia kotisivuja päivitettiin kohtuullisen säännöllisesti. Varkauden Urheiluseurat ry:n toiminta oli vuoden aikana erittäin hyvin esillä eri tiedotusvälineissä.

Kotisivut

Internetissä olevia Varkauden Urheiluseurat ry:n kotisivuja päivitettiin arkipäivisin. Kotisivujen osoite on:

www.varkaudenurheiluseurat.fi

Warkauden Lehdessä julkaistavaa Junnupalstaa pystyy lukemaan myös Internetistä.

Kotisivuilla on linkki järjestön omaan YouTube osioon, minne on sijoitettiu filmejä järjestetyistä toiminnoista, 10 v., 20 v. ja 25 v. juhlista sekä urheilugaaloista.

Warkauden Lehden Junnut toimivat -palsta

Warkauden Lehti ja Varkauden Urheiluseurat ry toimittivat hyvässä yhteistyössä nuorisourheilun ja liikunnan Junnut toimivat -palstaa.
Ensimmäisen kerran junnu-palsta julkaistiin 7.10.1994.

Järjestön toimistossa koottiin päivittäin toimintapalstan tiedot, mitkä lähetettiin sähköpostitse Warkauden Lehden toimitukseen.

Palsta julkaistiin tiistain, keskiviikon, torstain ja lauantain lehdissä.

Junnu-palstan tiedot liitettiin päivittäin myös järjestön omille kotisivuille.

Junnu-palstan toimittaminen on seuroille maksuton jäsenpalvelu.

Parhaiden urheilijoiden palkitsemiset

Vuoden 2016 parhaiden palkitsemiset suoritettiin 15.2.2017 Varkauden Teatterilla järjestetyssä Varkauden Urheilugaalassa. Mikä toteutettiin yhteistyössä Varkauden kaupunginseurat, Teatterin ja Warkauden Lehden kanssa.

Urheilugaala järjestettiin Suomen 100 vuotisjuhlatapahtumana.

Tupaten täynnä olleessa salissa järjestetyssä Urheilugaalassa musiikkia esittivät Tiina Räsänen ja Sami Ruutiainen. Varkauden Naisvoimistelijoiden tytöt esittivät juhlassa permantovoimistelua.

Gaala- ja juhlapuheen pitäjänä toimi Varkauden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki.

Tilaisuudessa palkittiin v. 2016 palkittaviksi nimetyt. Palkintopystin lisäksi he saivat kirjeen, mitä esittämällä oli vapaapääsy Varkauden Teatteriin. Teatteriin pääsy oli Varkauden Urheiluseurat ry:n ja Varkauden Teatterin välistä yhteistyötä teemalla ”urheilu ja kulttuuri kättä yhteen lyö!”

Gaalassa palkittujen lista löytyy järjestön vuoden 2017 toimintakertomuksesta.

2017 palkitsemiset

Väärinkäsityksen vuoksi Varkauden Urheiluseurat ry ei voinut / saanut osallistua kaupungin parhaiden urheilijoiden ja toimijoiden palkitsemistoimintaan.

Yksipuolisella päätöksellä kaupungin ja Warkauden Lehden edustajat tipauttivat Varkauden Urheiluseurat ry:n hallituksen jäsenet pois Varkauden Palkintoraadissa.

Toimintakertomuksen lopussa on kuitenkin hyvin sujuneen palkitsemistoiminnan kolmikantaisesti yhdessä hyväksytyt voimassa olevat säännöt.

Varkauden Urheilun ja Liikunnan Kunniagalleria

2013 Varkauden perustettiin Varkauden Urheiluseurat ry:n aloitteeseen pohjautuen ensimmäinen suomalainen paikkakuntakohtainen urheilun Hall of Fame:

Varkauden Urheilun ja Liikunnan Kunniagalleria

Palkintoraadin toimesta Kunniagalleriaan on nimetty takavuosina menestyneitä urheilijoita ja urheilujohtajia.

2013
1. Jaakko Suikkari Warkauden Urheilijat ry
2. Reijo Nykänen Warkauden Urheilijat ry
3. Antero Halonen Warkauden Urheilijat ry

2014
4. Otto Malkki Kangaslammin Kisailijat ry
5. Timo Pulkkinen Pohjois-Savon Näkövammaiset ry
6. Kirsti Pennanen Pohjois-Savon Näkövammaiset ry

2015
7. Adolf Turakainen Varkauden Tarmo ry
8. Oiva Halmetoja Warkauden Urheilijat ry
9. Einari Friman Varkauden Tarmo ry

2016
10. Pentti Jokinen WP 35 ry
11. Pekka Kettunen WP 35 ry
12. Esko Holopainen WP 35 ry
13. Pauli Auvinen WP 35 ry
14. Kalevi Rasimäki Varkauden kaupungin liikuntatoimenjohtaja

2017
15. Kerttu Pesonen Warkauden Urheilijat ry
16. Pentti Pesonen Kangaslammin Kisailijat -45 ry
17. Olli Tyrväinen Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry
18. Harri Vänni Varkauden Tarmo ry
19. Petteri Häyrinen Varkauden Tarmo ry
20. Risto Kovanen Varkauden Tarmo ry

Kunniakirjojen kaksoiskappaleet oli sijoitettu Joutenlahden Kimppa Työpajojen kokoustilan / Varkauden Urheilumuseon seinälle.

Työllistäminen

Työllistämistukien, työkokeilusopimusten, kuntouttavan työtoiminnan, oppilaitosten työharjoittelun, kumppanuussopimusten ja osin oman myös rahoituksen turvin Varkauden Urheiluseurat ry:n työntekijöinä v. 2017 oli viisikymmentäkolme (53) eri henkilöä.

Työllistettyjen joukossa oli viisitoista (15) Suomeen muuttanutta työtöntä työnhakijaa. Heidän synnyinmaat ovat olleet Nigeria, Syyria, Thaimaa ja Venäjä.

Varkauden Urheiluseurat ry on työllistänyt omissa toiminnoissaan tällä vuosituhannella:

2000 – 107 henkilöä
2001 – 108
2002 – 130
2003 – 127
2004 – 131
2005 – 112
2006 – 100
2007 – 95
2008 – 110
2009 – 140
2010 – 168
2011 – 213
2012 – 202
2013 – 184
2014 – 198
2015 – 161
2016 – 114
2017 – 53

yht. 2453

Mutu-tuntumalta peilaten uskomme, että kyseessä on ollut yli tuhatkuusisataa (1630) eri henkilöä.

Luvuissa ei ole mukana järjestön toimien avulla / kautta / myötävaikutuksella muihin järjestöihin työllistetyt eikä myöskään leirien ja kerhojen ohjaajat, joille on maksettu tästä työstä palkkaa.

2017 työllistämistoimenpiteet kuukausittain

2017 joulukuu
henk pv.
Omarahoitus, sopimukset 4 84
TE-toimiston 100 % palkkatuki 3 63
Kuntouttava työtoiminta 6 43
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla 8 168
Training Center avotyötoimintatoimintasopimus 1 12
Spring House työharjoittelu 1 1
Työpaikkakuntoutus, Elo 1 21

24 392

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus
Syyria 1
Venäjä 2
Yhteensä 3

2017 marraskuu
henk pv.
Omarahoitus, sopimukset 4 88
TE-toimiston 100 % palkkatuki 3 66
Kuntouttava työtoiminta 6 70
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla 7 154
Training Center avotyötoimintatoimintasopimus 1 12
Spring House työharjoittelu 1 14
Työpaikkakuntoutus, vakuutusyhtiö Ilmarinen 1 22
Työpaikkakuntoutus, Elo 1 22

24 448

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus
Syyria 1
Venäjä 2
Yhteensä 3

2017 lokakuu
henk pv.
Omarahoitus, sopimukset 5 99
TE-toimiston 100 % palkkatuki 2 44
TE-toimiston 40 % palkkatuki 1 22
Kuntouttava työtoiminta 4 44
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla 6 107
Spring House työharjoittelu 1 4
Työpaikkakuntoutus, vakuutusyhtiö Ilmarinen 1 22
Työpaikkakuntoutus, Elo 1 22

21 364

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus
Venäjä 2
Yhteensä 2

2017 syyskuu
henk pv.
Omarahoitus, sopimukset 6 94
TE-toimiston 100 % palkkatuki 2 42
TE-toimiston 40 % palkkatuki 1 21
Kuntouttava työtoiminta 3 36
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla 8 127
Spring House työharjoittelu 1 4
Työpaikkakuntoutus, vakuutusyhtiö Ilmarinen 1 21

22 345

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus
Venäjä 4
Yhteensä 4

2017 elokuu
henk pv.
Omarahoitus, sopimukset 5 101
TE-toimiston 100 % palkkatuki 2 46
TE-toimiston 40 % palkkatuki 1 23
Kuntouttava työtoiminta 3 42
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla 6 124

17 336

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus
Nigeria 1
Venäjä 5
Yhteensä 6

2017 heinäkuu
henk pv.
Omarahoitus, sopimukset 5 105
TE-toimiston 100 % palkkatuki 2 42
TE-toimiston 40 % palkkatuki 1 42
Kuntouttava työtoiminta 3 20
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla 7 126

18 335

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus
Nigeria 1
Venäjä 4
Yhteensä 5

2017 kesäkuu
henk pv.
Omarahoitus, sopimukset 6 132
TE-toimiston 40 % palkkatuki 1 22
Kuntouttava työtoiminta 3 22
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla 7 163
Training Center avotyötoimintasopimus 1 22

18 361

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus
Nigeria 1
Venäjä 3
Yhteensä 4

2017 toukokuu
henk pv.
Omarahoitus, sopimukset 4 92
TE-toimiston 40 % palkkatuki 1 23
Kuntouttava työtoiminta 3 39
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla 11 203
Training Center avotyötoimintasopimus 1 23
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu 3 54

23 434

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus
Nigeria 1
Thaimaa 2
Venäjä 3
Yhteensä 6

2017 huhtikuu
henk pv.
Omarahoitus, sopimukset 5 100
TE-toimiston 40 % palkkatuki 1 20
Kuntouttava työtoiminta 3 34
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla 11 184
Training Center avotyötoimintasopimus 1 20
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu 3 42

24 400

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus
Thaimaa 2
Venäjä 4
Yhteensä 6

2017 maaliskuu
henk pv.
Omarahoitus, sopimukset 9 207
TE-toimiston 100 % palkkatuki 1 23
TE-toimiston 40 % palkkatuki 1 23
Kuntouttava työtoiminta 3 42
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla 8 153
Training Center avotyötoimintasopimus 1 23
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu 4 55

27 526

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus
Thaimaa 2
Venäjä 4
Yhteensä 6

2017 helmikuu
henk pv.
Omarahoitus, sopimukset 9 180
TE-toimiston 100 % palkkatuki 1 20
TE-toimiston 40 % palkkatuki 1 20
Kuntouttava työtoiminta 4 50
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla 6 120
Training Center avotyötoimintasopimus 1 20
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu 1 12

23 422

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus
Thaimaa 1
Venäjä 3
Yhteensä 4

2017 tammikuu
henk pv.
Omarahoitus, sopimukset 9 198
TE-toimiston 100 % palkkatuki 1 22
TE-toimiston 40 % palkkatuki 1 22
Kuntouttava työtoiminta 4 46
TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla 6 102
Training Center avotyötoimintasopimus 1 22

22 412

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus
Thaimaa 1
Venäjä 3
Yhteensä 4

Työllistämisen kumppanuustoiminta

Työllistämistoimien kohderyhmänä ovat olleet pitkästä rakennetyöttömyydestä kärsineet yli 500 päivää työttömänä olleet, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja vajaakuntoisuuden vuoksi pitkään työttömänä olleet henkilöt.

Työllistämistoimien tavoitteena on ollut tämän kohderyhmän työllistäminen varkautelaiselle kansalaistoimintasektorille. Varkauden kaupungin kanssa allekirjoitetun kumppannussopimuksen määrittelemässä työssä ja tavoitteissa onnistuttiin hyvin, vaikka ohjaajapula aavistuksen vaivasi.

Kaupungin tekemät todella huonot päätökset suuresti ahdistivat tulevaisuuden suunnittelua.

Vuoden 2017 sopimus saatiin kaupungin allekirjoitettua vasta toukokuun 3. päivänä (3.5.2017).

Vuodelle 2018 kohdentuvat sopimusneuvottelut käynnistettiin jo toimintakertomusvuoden 2017 syyskuussa, mutta ne eivät johtaneet minkäänlaiseen lopputulokseen vuoden loppuun mennessä.

Sopimukset Kuntouttavasta työtoiminnasta

Järjestöllä oli sopimukset kuntouttavan työtoiminnan hoitamisesta Varkauden kaupungin sekä Joroisten, Juvan, Leppävirran ja Rantasalmen kuntien kanssa.

Oppisopimustoiminta

Suurat kysyntää omaavaa oppisopimustoimintaa ei epävarmuustekijöistä johtuen uskallettu käynnistää ja toteuttaa vuoden 2017 aikana.

Huomioita työllistämisen sosiaalisista vaikutuksista

Kun tarkastelee kaupungin työttömyystilannetta, tilanne on edelleen kaupungin kannalta erittäin hankala:

Mitä Varkauden Urheiluseurat ry on tuottanut Varkauden kaupungille työllisyyden myötä?

Yhden pitkäaikaistyöttömän saaminen pois työmarkkinatuen kuntaosuuden piiristä on säästänyt tuntuvasti kaupungin menoja.
Kun kysymyksessä on ollut palkkatuella työllistetty, tällainen henkilö on vähentänyt myös toimeentulomenoja ja toisaalta hänestä on tullut veronmaksaja.

Ja lisäksi voidaan todeta, että työttömän pääseminen ansiosidonnaisen päivärahan piiriin hyödyntää kaupunkia lähes kolmen vuoden ajan.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Varkauden Urheiluseurat ry:n työllistäminen on omalta osaltaan useita vuosia suuresti vaikuttanut Varkauden kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuuden ja toimeentulomenojen kasvun hillitsemiseen.

Varkauden Urheiluseurat ry on vuosien saatossa kantanut työllissyysasioiden hoidossa ja työttömien palvelussa todellista yhteiskuntavastuuta!

Työllistämistoiminnan muita positiivisia vaikutuksia:

Kimppa Työpajan toiminnan vuoksi kaupunki on säästänyt usean vuoden ajan tuntuvan summan kiinteistöjenhoidon kuluissaan ja vanha Joutenlahden koulukiinteistö on pysynyt hyvässä ja elinvoimaisessa kunnossa.

Toimintojen siirtyminen Taulumäelle on tuonut tullessaan sen, että vahvat kultuuriperinteet omaava Tori Torppa Taulumäen torin äärellä ei ole lähivuosina purettavien kiinteistöjen listalla.

Sosiaalisen työllistämisen vaikutuksia työllistelyille:

– Varkauden Urheiluseurat ry:n työllistämistoiminnoissa on hyväksytty ”erilaisuus”;

– pitkään työttömänä olleiden päiviin on tullut sisältöä ja piristystä;

– sosiaalisessa työssäolossa mukana oleminen on ehkäisyt mahdollista syrjäytymistä;

– kotiin jämähtäneet työttömät ovat saaneet ympärilleen työyhteisöstä ystäviä ja ”elämänotetta ja osaamista”;

– työssäoleminen on mahdollistanut ihmisarvoisen elämän;

– elintaso on ainakin aavistuksen kohentunut;

– työnhaun valmiudet ovat parantuneet;

– nuoret ovat saaneet tarvittavaa työkokemusta, omaa rahaa ja itsenäistymistä;

– ”mestari – kisälliperiaatella” tapahtunut parityöskentely on ohjannut ja kasvattanut nuoria työelämän perusasioiden sisäistämiseen = työllistymisvalmiudet ja kiinnostus työelämään tai koulutukseen hakeutumiseen on lisääntynyt;

– joidenkin varttuneempien osalta ”eläkehissiin” pääseminen on vauhdittunut;

– edellisinä vuosina oppisopimuksen turvin työllistetyt vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat henkilöt ovat saaneet ammattitutkinnon.

Sosiaalisen työllistämisen toteuttaminen on mahdollistanut sen, että varkautelaisten liikunta- ja urheiluseurojen ja jäsenyhdistysten palvelutoimintaa on voitu mallikkaasti toteuttaa!

Junnuleirit

Vuosituhannen vaihteessa käynnistynyttä junnu-leiritoimintaa ei voitu toteuttaa vuoden 2017 aikana.

Syynä tähän oli työllistämisen ahdistumisesta johtunut henkilöresurssipula, ei ole uskallettu solmia uusia Oppisopimuksia.

Ulkoiluttamispalvelu

Keväällä 2005 käynnistynyt Ikäihmisten ja vammaisten ulkoiluttamispalvelu jouduttiin lähes kokonaan lopettamaan keväällä 2016 ja ihan lopullisesti v. 2017 alkupuolella.

Palvelu oli tarkoitettu henkilöille, jotka pystyvät liikkumaan kohtuullisesti joko itse tai apuvälineitä käyttäen. Palvelua ovat vuosien saatossa käyttäneet myös näkövammaiset ja pyörätuolilla liikkuvat asiakkaat. Ulkoiluavustaja on auttanut tarvittaessa asiakasta pukeutumisessa.

Monet ulkoilupalvelun asiakkaat käyttivät myös Asiointipalvelu Kauppakassin palveluja.

Kotitalkkaritoiminta

Pääsääntöisesti vanhuksille ja vammaisille kohdentunut kotitalkkaritoiminta hiipui kaupungin päätöksistä johtuen vuoden 2016 aikana ja loppui kokonaan tammikuussa 2017.

Kenttien hoito

Varkauden kaupungin kanssa allekirjoitetun kumppaanuussopimuksen turvin järjestön työllistämät henkilöt suorittivat kesän aikana sivukenttien siistimis- ja raivaustöitä.

Asiointipalvelu Kauppakassi

Kaupungin kodinhoitajien töitä tuntavasti säästänyt Asiointipalvelu Kauppakassi aloitti toimintansa vuonna 2001.

Kauppakassin toiminta on pohjautunut Varkauden kaupungin perusturvakeskuksen kanssa tehtyyn ostopalvelusopimukseen. Kauppakassin asiakkaista noin 90 % kuuluu ostopalvelusopimuksen tai yleisen edunvalvonnan piiriin.

Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä joustavaan palveluun, jossa on huomioitu asiakkaiden erityiset tarpeet ja aikataulut kuten sairaalasta kotiutumiset.

Säännölliset käynnit tuovat myös turvaa ja varmuutta monelle yksin asuvalle asiakkaalle. Kauppakäyntejä tehdään eniten City-marketissa ja Pirkka-hallissa. Tarvittaessa on toimitettu myös apteekki, posti ym. asioita.

29.11.2017 kaupungin perusturvalautakunnan kokouksessa päätettiin, että yli viisitoistavuotta (15) hyvin sujunut toiminta päätettiin heidän toimesta yksipuolisesti lopettaa siten, että palvelu loppuu 31.5.2018.

Tästä asiasta saatiin tieto Warkauden Lehteen kirjatusta uutisesta.

Kimppa Kirppis

Alkuvuodesta 2005 käynnistynyttä Kirppis-toimintaa toteutettiin Tori Torpalla osoitteessa Petroskoinkatu 18.

Toimintaa pyöritettiin kirpputorilla siten, että myyntipöytiä vuokrattiin eri yhteisöille ja yksityishenkilöille.

Kimppa Kirppiksellä myytiin myös lahjoituksena saatujen tavaroiden sekä oman puu- ja kangaspajan tuotteita.

Kimppa Kirppiksellä myytiin hyvin paljon Joutenlahdesta vapautunutta tavaraa, mitä ei voitu sijoittaa ahtaisiin Tori Torpan tiloihin eikä niillä ollut käyttöä ankaran työvoimapulan vuoksi.

Kimppa Kirppikselle murtauduttiin 12.3. noin klo 2.30, mitään ei hävinnyt ja vahinkona oli vain ulko-oven rikkoutuminen.

2017 tapahtunutta, edustuksia ja huomionosoituksia

Tammikuu

2.1. yhteistyöneuvottelu kaupungin työllistämisyksikön edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen;

12.1. palkintoraadin kokous, edustajina Hannu Kiminkinen, Pekka Hahl, Raimo Ahokas, Esko Ropponen, Matti Semi ja Pekka Toivanen;

25.1. yhteistyöneuvottelu Varkauden kaupunginjohtajan ja työllistämisyksikön edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen;

26.1. hallituksen jäsen Matti Semi 60 v., onnittelukäynnillä Pekka Hahl;

27.1. yhteistyöneuvottelu kaupungin museotoimen edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen;

27.1. Kuopio, Pohjois-Savon Urheilugaala, edustajana Pekka Hahl;

31.1. Varkauden Tanssikerho Tankoojat ry:n toiminnantarkastus, edustajana Hannu Kiminkinen;

31.1. Suonenjoki, Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallituksen kokous, edustajana Pekka Hahl.

Helmikuu

4.2. Varkauden Ladun hiihtotapahtuma, avauspuhe Hannu Kiminkinen;

6.2. hallituksen työvaliokunnan kokous;

14. ja 15.2. järjestyksenvalvojien kertauskurssi, 3 osanottajaa, kouluttaja Perttu Lampinen;

15.2. Varkauden Urheilugaala Teatterilla, yhteistyössä Varkauden kaupungin, Warkauden Lehden ja Varkauden Teatteri kanssa, noin 250 osallistujaa, pöytäkirjan liitteeksi gaalan ohjelma;

20.2. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n hallituksen kokous, edustajina Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl;

21.2. yhteistyöneuvottelu Pohjois-Savon TE-toimiston edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen;

22.2. Mikkeli, Itä-Suomen aluehallintoviraston AVI:n liikuntaneuvoston kokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

26.2. järjestyksenvalvojien peruskurssin 1. osa, 5 osanottajaa, kouluttajana Perttu Lampinen.

Maaliskuu

4. – 5.3. järjestyksenvalvojien peruskurssin 2. osa, 5 osanottajaa, kouluttajana Perttu Lampinen;

6.3. Kuopio, yhteistyöneuvottelu Pohjois-Savon TE –toimiston edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen;

9.3. yhteistyöneuvottelu kaupunginjohtajan kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen;

9.3. järjestyksenvalvojien peruskurssin 3. osa, 5 osanottajaa, kouluttajana Perttu Lampinen;

12.3. järjestyksenvalvojien peruskurssin 4. osa, 5 osanottajaa, kouluttajana Perttu Lampinen;

12.3. järjestön hallituksen kokous;

12.3. murtautuminen Kimppa Kirppikselle;

14.3. tilintarkastuspäivä, edustajina Hannu Kiminkinen, Anne Koivistoinen ja Anne Heikkinen;

14.3. yhteistyöpalaveri kaupungin johdon edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen;

15.3. Varkauden Jousiampujat ry:n toiminnantarkastus, edustajana Hannu Kiminkinen;

15.3. Varkauden Urheilun ja Liikunnan Kunniagallerian kunniakirjan luovutus Kerttu Pesoselle, edustajana Hannu Kiminkinen;

15.3. Leppävirran Kotalahti, Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallituksen kokous, edustajana Esko Ropponen;

28.3. järjestön hallituksen kokous;

28.3. yhteistyöpalaveri kaupungin sivistystoimen edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen;

29.3. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n työvaliokunnan kokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

29.3. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n hallituksen kokous, edustajina Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl;

30.3. järjestön sääntömääräinen vuosikokous.

Huhtikuu

5.4. Työväenjärjestöjen Oy:n hallituksen kokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

18.4. Työväenjärjestöjen Oy:n yhtiökokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

19.4. Disc Golf Varkaus ry:n toiminnantarkastus, edustajana Hannu Kiminkinen;

25.4. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n vuosikokous, ei äänivaltaista edustajaa, kokouksessa mukana Pekka Hahl,

25.4. Suonenjoki, Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n vuosikokous, äänivaltaisena kokousedustajana Esko Ropponen.

Toukokuu

2. ja 3.5. yhteistyöpalaverit ja sopimuksen allekirjoitus kaupunginjohtajan kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen;

4.5. Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallituksen perehdyttämistilaisuus, edustajana Hannu Kiminkinen;

15.5. järjestön hallituksen kokous;

15.5. Varkauden järjestöstrategian rakentamistilaisuus, edustajina Hnanu Kiminkinen ja Esko Ropponen;

16.5. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n hallituksen työvaliokunnan kokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

16.5. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n hallituksen kokous, edustajina Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl;

30.5. Siilinjärven Pöljä, Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallituksen kokous, edustajana Hannu Kiminkinen.

Kesäkuu

20.6. Kitee, Aluehallintovirasto Avin Itä-Suomen liikuntaneuvoston kokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

21.6. Hannu Kiminkisen eläkekahvitus;

21.6. järjestön hallituksen kokous.

Heinäkuu

20.7. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n hallituksen työvaliokunnan, edustajana Hannu Kiminkinen.

Elokuu

12.8. takavuosien varapuheenjohtajan ja sihteerin Pekka Markkasen siunaustilaisuus, kukkalaitteen kävivät laskemassa Hannu Kiminkinen, Pekka Hahl, Henrik Kosonen ja Juhani Paasi;

21.8. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n hallituksen kokous, edustajina Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl;

31.8. yhteistyöpalaveto Kansantalojen Liiton toiminnanjohtajan ja rakennussuunnittelijan kanssa, edustajina Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl.

Syyskuu

1.9. Leppävirta, Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n 20-vuotisjuhla, edustajina Hannu Kiminkinen, Pekka Hahl ja Esko Ropponen;

5.9. Varkauden järjestöstrategian suunnitteluilta, edustajana Pekka Hahl;

13.9. järjestön hallituksen kokous;

15.9. Tartto Viro, Lembit Toru 65 v., Tartumaa Spordiliit, edustajana Hannu Kiminkinen;

18.9. Suonenjoki, Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallituksen kokous, edustajana Hannu Kiminkinen.

Lokakuu

3.10. Varkauden järjestöstrategian suunnittelupalaveri, edustajana Hannu Kiminkinen;

5.10. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n hallituksen kokous, edustajina Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl;

9.10. järjestön hallituksen kokous;

13.10. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n hallituksen työvaliokunnan kokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

30.10. järjestön sääntömääräinen syyskokous.

Marraskuu

1.11. Leppävirran Sorsakoski, Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallituksen kokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

2.11. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n hallituksen kokous, edustajina Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl;

15.11. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n ja Olympiakomitean tiedotustilaisuus, edustajana Pekka Hahl;

22.11. yhteistyöpalaveri kaupungin ja Warkauden Lehden edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen;

23.11. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n syyskokous ja 20 v. juhlatilaisuus, edustajina Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl;

26.11. järjestön hallituksen kokous.

Joulukuu

19.12. Suonenjoki, Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallituksen kokous, edustajana Hannu Kiminkinen;

20.12. järjestön hallituksen kokous.

Varkauden Urheiluseurat ry
Petroskoinkkatu 18
78200 VARKAUS

2017 palkitsemissäännöt

Varkauden Urheilun ja Liikunnan Kunniagalleriaan nimetään palkintoraadin toimesta takavuosina menestyneitä urheilijoita ja erityisen ansioituneita valmentajia sekä urheilujohtajia;

Varkauden parhaaksi urheilijaksi voidaan palkintoraadin toimesta nimetä urheilija (tai joukkueurheilusuoritus), joka edustaa varkautelaisesta urheiluseuraa tai on ollut palkitsemiseen oikeuttavan menestyksen hetkellä henkikirjoilla Varkaudessa;

parhaiden nimeämiset tapahtuvat lajin kansainvälisen arvostuksen ja yleisen sarjan menestysten perusteella (ikä ja nuorten tai veteraanisarjojen menestykset eivät saa olla esteenä parhaaksi valintaan!);

palkintoraadin toimenkuvaan kuuluu myös kaupungin urheilustipendien saajien ehdokkaiden nimeäminen, raati tekee kokouksessaan kaupunginjohtajalle päätösesityksen henkilöistä ja seuroista, jotka tullaan palkitsemaan stipendeillä Varkauden Urheilugaalassa;

nimetään lajikiertoa mukaillen Warkauden Lehden ja Varkauden Urheiluseurat ry:n junnu-stipendin saajaksi noin 14 – 18 vuotias tyttö ja poika;

lajien parhaiksi voidaan nimetä seurojen esittämän tarpeen mukaisesti vain Varkauden Urheiluseurat ry:n jäsenseuraa edustaneita urheilijoita (palkinto- ja muista kustannuksista vastaa Varkauden Urheiluseurat ry);

lajien parhaiden ikäjakauma on hyväksytty v. 2002 palkintoraadin kokouksessa;

lajien parhaat nimetään joka lajissa tarpeen mukaan yleisurheilun malliin (esim. autoilija, moottoripyöräilijä, ratsastaja, jne.)

nimetään tarvittaessa myös vuoden urheilu- tai liikuntatekoja;

vuosittain palkitaan tarvittaessa myös valmentaja tai valmennustiimi.© 2020 Varkauden Urheiluseurat ry | Toteutus: Janne Putkonen » | Varkauden sää | Webmail