Varkauden Urheiluseurat ry
Hae sivulta
| RSS
Toimintasuunnitelma 2014
Julkaistu 17.01.2014 klo 14:51

 

 

Varkauden Urheiluseurat ry                                   27.11.2012
Käärmeniementie 15 B, 78200 VARKAUS

 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

 

 

Yleistä

Vuosi 2014 tulee olemaan hyvin pitkäjänteisesti toimineen ja jatkuvasti uudistuvan Varkauden Urheiluseurat ry:n 24. toimintavuosi!
Varkauden Urheiluseurat ry pohjaa toimintansa varkautelaisen urheilu- ja liikuntaväen ja jäsenyhdistysten väliseen rakentavaan yhteistyöhön.

Varkauden Urheiluseurat ry:n tärkein tehtävä on toimia omien jäsenyhdistysten tuki-, edunvalvonta- ja peruskoulutusorganisaationa.

Varkauden Urheiluseurat ry on varkautelaisten liikuntakulttuuria edistävien yhdistysten yhteinen kattojärjestö.

19.11.2013 tilanteen mukaan jäsenyhdistyksiä on 68.

Järjestö ei edelleenkään saa mistään yhteiskunnan lohkolta ”korvamerkattuja toiminta- euroja”! Kaikki toimintaan, palkkauksiin ja toimistojen ylläpitämiseen liittyvät varat on saatava palveluja tuottamalla, projekteja toteuttamalla ja uusia hankkeita kehittämällä.

Varainhankinnassa eikä myöskään toimintojen järjestämisessä ei mennä missään tapauksessa seurojen apajille, järjestön perimä jäsenmaksu v. 2014 tulee edelleen olemaan edelleen ainoastaan 20 euroa.

Järjestö toimii hyvässä yhteistyössä Varkauden kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Järjestö on mukana kaupungin liikuntatoimen mahdollisten uudelleen järjestelyjen suunnittelutyössä siten, että yhdessä suunnitellaan mahdollisen sosiaalisen yrityksen perustamista.

Joutenlahden Kimppa Työpajat toimii järjestön toimintakeskuksena. Entinen koulu on vuokrattu Varkauden kaupungilta sillä periaatteella, että järjestön vastuulla on lämmitys- ja sähkökulut ja kiinteistönhoito myös kaupungin tyhjilleen jääneen nuorisotoimiston osalta.

Joutenlahdessa on käytössä kaksi (2) Beach volley kenttää, rullalautaramppi, liikuntasali, kiipeilyseinä, hiekkakenttä, koulutus- ja saunatilat. Tiloja vuokrataan edullisesti jäsenyhdistyksille ja myös muillekin varkautelaisille toimijoille. Tilojen yhteydessä on myös henkilökunnan ruokala, mistä käsin voidaan palvella ennakkoon sovittavalla tavalla myös tilojen varaajia.

Kokous- ja koulutustilaa jäsenyhdistysten on mahdollisuus käyttää arkisin korvauksetta.

Kimppa Työpajoilla arkistoidaan ja digitoidaan seurojen kirjallista aineistoa, tallennetaan ja laitetaan näytille seurojen ja edesmenneiden urheilijoiden palkintoja sekä varusteita sillä teemalla, että järjestön tilat toimivat myös ”Elävänä urheilumuseona”. Alimman kerroksen käytävälle on sijoitettu tietokone, minkä kautta vieraat pääsevät tutustumaan seurojen tallennettuihin aineistoihin.

 

Järjestö osallistuu aktiivisesti lasten liikuntatoimintojen kehittämiseen järjestämällä liikunnallista kerho- ja leiritoimintaa. Tässä on tavoitteena se, että lapset oppisivat monipuolisesti eri liikuntalajien perustaitoja ja siten seurat saisivat riveihinsä uusia harrastajia. Tämän toiminnan myötä järjestö tulee suorittamaan rahallisia tuntikorvauksia noin viidellekymmenelle eri (50) ohjaajalle.

Joutenlahden Kimppa Työpajoilta käsin koordinoidaan vanhuspalvelutoimintaa. Sieltä löytyvät myös mehuasema, liikunta-, puu-, kuva- ja kangaspajat. Nämä toiminnat työllistävät erittäin paljon vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia varkautelaisia.

Järjestö toimii myös siviilipalvelus- ja yhdyskuntapalvelulaitoksena. Tarjoamme lisäksi lähinnä toimistotöihin liittyviä työssäoppimispaikkoja Savon Koulutuskuntayhtymän ja muidenkin oppilaitosten opiskelijoille.

Vuosina 2014 – 2015 toteutetaan laajamittaista oppisopimuskoulutustoimintaa.

Järjestön tavoitteena tulee olemaan suunnitelmavuoden aikana myös se, että työllistämistoiminta pyörii edelleenkin mallikkaasti.

Järjestö tulee olemaan myös v. 2014 erittäin suuri työllistäjä. Vuoden aikana työllistetään eri kestoisiin työ- tai työharjoittelusuhteisiin pohjautuen n. 200 eri henkilöä. Työllistämistoimintaa hoidetaan Varkauden kaupungin kanssa toteutettavan kumppanuussopimuksen turvin.

Varkauden Urheilugaala järjestetään Kimppa Työpajojen liikuntasalissa perjantaina 21.2.2014. Tilaisuudessa palkitaan v. 2013 parhaat urheilijat ja muistetaan ansioituneita seuratoimijoita sekä julkistetaan Varkauden Urheilun ja Liikunnan Kunniagalleriaan nimettyjä.

Vuoden aikana jatketaan jäsenyhdistysten mahdollisten palvelutarpeiden kartoitusta ja tiedotetaan jo olemassa olevasta laajasta ja edullisesta palvelukirjosta.

Järjestön todellinen vahvuus on edelleenkin siinä, että Varkauden Urheiluseurat ry on joustava ja hyvin nopeasti muutoksiin pystyvä kansalaisjärjestö.

Joustavuus mahdollistaa sen, että järjestö voi ripeästi tarttua yhteiskunnan eri lohkoilta tarjolle tuleviin toiminta- ja rahoitusmahdollisuuksiin.

Hallinto

Järjestön hallitus kokoontuu vuoden aikana 7 – 9 kertaa.

Hallitus nimeää järjestön edustajat eri yhteisöjen pyytämiin kokouksiin ja työryhmiin.

Järjestön vuosikokous pidetään keskiviikkona 26.3.2014.

Syyskokouksen järjestämispäivä on torstai 11.12.2014.

 

 

Jäsenyydet

Järjestö on Pohjois-Savon Liikunta ry:n jäsenyhdistys. Hannu Kiminkinen toimii varkautelaisten ja järjestön “mandaatilla” Pohjois-Savon Liikunta ry:n hallituksen varapuheenjohtajana v. 2014 – 2015. Pekka Hahl toimii myös aluejärjestön hallituksen jäsenenä. Hannu Kiminkinen toimii myös aluejärjestön seurakehittäjät työryhmän jäsenenä.

Järjestö on myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n alaisen Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n Urheilutyönantajat ry:n jäsenjärjestö.

Varkauden Urheiluseurat ry on Maaseudun Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n jäsenyhdistys. Hannu Kiminkinen toimii järjestön edustajana yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana.

Järjestö on Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n jäsenyhdistys. Hannu Kiminkinen toimii järjestön edustajana yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana. Potkurin toimisto sijaitsee Urheiluseurat ry:n tiloissa, järjestön palkkaamana sen toimistosihteerinä toimii Liisa Savolainen.

Järjestö on myös Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n jäsenjärjestö.

Itä-Suomen liikuntaneuvosto

Itä-Suomen aluehallintoviraston alaisen liikuntaneuvoston jäsenenä varkautelaisten edustajana toimii Hannu Kiminkinen.

Toimitilat

Järjestön toimitilat sijaitsevat Varkauden kaupungilta vuokratuissa tiloissa osoitteessa Käärmeniementie 15 B. Tiloissa toimii järjestön Kimppa Työpajat.

Järjestön Kimppa Kirppiksen toimintaa pyöritetään 2.1.2014 alkaen Tori Torpalla osoitteessa Petroskoinkatu 18. Tilat on vuokrattu kumppanuussopimukseen pohjautuen Työväenjärjestöjen Oy:ltä. Kirppiksen yhteydessä käynnistetään kahvilatoiminta.

Palloiluhalli-toimintaa pyöritetään Kisakadulla tenniksen kuplahallilla, minkä toisella kentällä voidaan harrastaa myös muuta urheilutoimintaa, lähinnä nuorten jalkapalloa. Hallin hoitosopimus on alle kirjoitettu Warkauden Tennisklubi ry:n kanssa.

Järjestön virallinen postiosoite on Käärmeniementie 15 B, 78200 Varkaus.

Tiedotus

Kirjeitä ja kurssikutsuja lähetetään jäsenyhdistyksille tarpeen mukaan pääsääntöisesti sähköpostilla.

Ympäröivälle yhteiskunnalle Varkauden Urheiluseurat ry:n toiminnasta kerrotaan kaupungissa ilmestyvien lehtien palstoilla ja radioiden ääniaalloilla.

Järjestön kotisivuja päivitetään jokaisena työpäivänä. Kotisivujen uudistaminen saatetaan loppuun vuoden 2014 kevään aikana.

Edunvalvonta

Varkauden Urheiluseurat ry toimii kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan ja muuhun ympäröivään yhdyskuntaan kohdistuvan edunvalvonnan koordinaattorina.

Edunvalvontaa varten on perustettu työryhmä, minkä muodostavat: Hannu Kiminkinen, Pekka Hahl, Henrik Kosonen ja Pekka Toivanen.

Pöytäviirit

Varkauden Urheiluseurat ry:n pöytäviirejä luovutetaan ansioituneille henkilöille, järjestöille tai hyville yhteistyökumppaneille hallituksen kokousten päätösten mukaisesti. (lista viirinsaajista internetissä)

Järjestön ansiomerkit

Varkauden Urheiluseurat ry:n omat ansiomerkit ovat seurojen anottavissa.

Ansiomerkkien myöntämistä varten on laadittu huomionosoitussäännöt ja anomuslomake. Säännöt, anomuslomake ja listat merkinsaajista löytyvät järjestön kotisivuilta.

Anottujen ja myönnettyjen merkkien kustannuksista vastaa anojana toiminut jäsenyhdistys.

Varkauden Urheiluseurat ry vastaa niiden merkkien kustannuksista, mitkä luovutetaan järjestön järjestämissä tilaisuuksissa.

Toimistopalvelut

Jäsenyhdistykset voivat saada järjestön toimistopalveluja siten, että niistä laskutetaan ainoastaan aiheutuneet materiaalikulut.

• yhdistysrekisteri- ja sääntöasioita
• räätälöityä seurakonsultointia
• talousneuvontaa
• postituksia
• laskutuksia
• tarvikevälitystä (palkintoja, viirejä, seuralippuja jne…)
• kotisivupalvelua ja neuvontaa
• ATK-neuvontaa
• digi-kuvausta
• osoiterekisteriasioita
• ATK-asennuksia ja korjauksia
• kirjanpitoja
tarpeen mukaan, kaikkea mahdollista?

WL:n Junnut toimivat palsta

julkaistaan tiistain, keskiviikon, torstain ja lauantain lehdissä.

Palstalla julkaistaan tietoa seurojen toteuttamasta nuorten toiminnasta.

Junnut toimivat palstan toimittaminen ja julkaisu hoidetaan yhteistyössä Warkauden Lehden kanssa.

Varkauden Urheiluseurat ry:n puhelinkeskuksessa työvuorossa oleva henkilö kokoaa päivittäin tiedot ja toimittaa ne sähköpostilla Warkauden Lehden toimitukseen.

Junnu-palsta ilmestyy myös järjestön omilla kotisivuilla.

Junnu-palstan toimittaminen on seuroille maksutonta jäsenpalvelua.

Kotisivut

Varkauden Urheiluseurat ry:n kotisivut löytyvät osoitteesta:

www.varkaudenurheiluseurat.fi

Järjestön toimisto auttaa kulukorvausperiaatteella jäsenyhdistyksiä omien kotisivujen tuottamisessa.

Kotisivuille on laitettu linkki järjestön omaan YuoTube osioon, minne on sijoitettu filmejä järjestetyistä toiminnoista, 10 v. ja 20 v. juhlista sekä urheilugaaloista.

Kirjanpitopalvelut

Toimistossa tehdään laskutusta vastaan jäsenyhdistysten kirjanpitoja.

Talkootyöt

Ympäröivästä yhteiskunnasta tulevia talkootöitä välitetään ”tasapuolisuus-periaatteella” jäsenyhdistyksille.

Järjestökoulutus

Vuoden 2014 aikana järjestetään ensisijaisesti jäsenjärjestöille tarkoitettua järjestötoiminnan koulutusta. Sitä toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Savon Liikunta ry:n ja TUL:n Savon piirin kanssa.

Tapahtumajärjestäjä koulutuksessa yhteistyökumppanina on myös Varkauden kaupunki.

Koulutusta lisättäessä ja suunniteltaessa otetaan huomioon jäsenyhdistysten toiveet.

 

Ohjaajien ja valmentajien peruskoulutus

Järjestön toimesta toteutetaan jäsenyhdistysten toiveisiin pohjautuen ohjaajien ja valmentajien peruskoulutusta.

Järjestyksenvalvojien koulutus

Varkauden poliisipäällikkö on hyväksynyt Varkauden Urheiluseurat ry:n uuden järjestyslain vaatiman järjestyksenvalvojakoulutuksen vastuulliseksi toteuttajatahoksi.

Järjestyksenvalvojien koulutuksen uudelleen käynnistymiseen paneudutaan voimakkaasti alkuvuoden aikana.

Parhaiden palkitsemiset

Vuoden 2013 Varkauden parhaiden urheilijoiden valinnat ja nuorten stipendi-urheilijoiden nimeämiset suorittaa järjestön hallitus yhteistyössä Warkauden Lehden ja kaupungin liikuntapalveluiden edustajien kanssa. Palkintoraadin kokous pidetään 24.1.2014.

Vuoden 2013 parhaiden nimeämiset ja stipendien myöntämiset tulevat pohjautumaan pääsääntöisesti seuroilta tulleisiin kirjallisiin esityksiin.

Palkitsemiset suoritetaan perjantaina 21.2. Joutenlahden Kimppa Työpajojen liikuntasalissa järjestettävässä Varkauden Urheilugaalassa.

Junnu-leirit

Järjestö järjestää yhteistyössä Varkauden kaupungin vapaa-aikatoimiston liikuntapalveluiden kanssa kolme junnujen liikuntaleiriä.

– 4. – 6.3. talvileiri
– 3. – 5.6. kesäleiri
– 14. – 16.10. syysleiri

Leirit järjestetään koululaisten loma-aikana päiväleirinä ilman majoitusta.

Leireillä ohjaajina toimivat työharjoittelu- tai työsuhteessa olevat henkilöt ja pääsääntöisesti jäsenyhdistysten ohjaajat ja valmentajat.

Tästä työstä maksetaan yhdistyksille tai suoraan ohjaajille erillinen korvaus. Kaikkiaan palkattuja ohjaajia tulee olemaan noin viisikymmentä (50). Helmi- tai toukokuussa järjestetään leiriohjaajiksi tuleville ohjaajakurssi.

Leireillä jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus esitellä toimintojaan.

 

Kimppa Kerho

Järjestö osallistuu muiden tahojen järjestämään kerhotoimintaan tarjoamalla mahdollisuuksien mukaan ohjaaja-apua ja lajiesittelyjä.

Joutenlahden Kimppa Työpajalla järjestetään kevääseen saakka liikunnallista Kimppa Kerho -toimintaa.

Kimppa Kerhojen syksyn 2014 – kevään 2015 toimintaa varten haetaan mahdollista hankerahoitusta.

Kuvapaja

Varkauden Urheiluseurat ry:n toimesta toteutetaan laji- ja seuratoimintoihin liittyvää kuvien tallennustyötä. Tämä toiminta käynnistyi v. 2008 kesällä.

Tallennus kattaa mm. seuraavia toimintoja
– vanhojen kuvien skannaus digi-muotoon
– lehtileikekirjojen tallennustyötä
– VHS-videofilmien muuttaminen DVD-muotoon
– vanhojen kaitafilmien muuttaminen DVD:lle

Jäsenyhdistysten toimintaan kohdentuva tallennustyö on maksutonta jäsenpalvelua.

Kimppa Kirppis

Kimppa Kirppis toimintaa toteutetaan 2.1.2014 alkaen osoitteessa Petroskoinkatu 18, Kimppa Kirppiksen tiloissa on alivuokralaisia.

Kimppa Kirppiksen terveyspiste

Kimppa Kirppiksellä toimii omatoiminen terveyspiste, missä voi mm. mitata omatoimisesti verenpaineen, vyötärönympäryksen ja painon.

Terveyspiste on jatkoa Kanerva-KASTE hankkeen kanssa käynnistelylle yhteistyölle.

Tapahtumat

Varkauden Urheiluseurat ry:n työllistämät henkilöt voivat olla tapauskohtaisiin sopimuksiin pohjautuen mukana jäsenyhdistysten toteuttamissa suurtapahtumissa.

Vanhuspalvelun asiointipalvelu Kauppakassi sekä siivous- ja kotitalkkaritoiminta

2001 alkanutta vanhusten asiointipalvelu Kauppakassin toimintaa jatketaan yhteistyössä kaupungin perusturvakeskuksen kanssa.

Palvelua toteutetaan siten, että se sisältää myös vanhusten kotitalkkari- ja siivouspalveluiden tuottamista, sekä myös vanhusten ulkoiluttamista.

 

Puupaja

Puupaja toimii vanhuspalvelun kotitalkkareiden tukikohtana, missä voidaan toteuttaa työskentelyä niinä työpäivinä, kun sää ei salli ulkotöitä.

Puupajan toimesta voidaan suorittaa tapauskohtaisella sopimusperiaatteella myös jäsenyhdistysten tilaamia työtehtäviä.

Talonmiestoiminta

Joutenlahden Kimppa Työpajojen talonmiehet hoitavat Kisakadun palloiluhallia ja Kosulanniemen tenniskenttiä sekä suorittavat moottoriurheilukeskuksen rakentamiseen liittyviä apumiesten töitä. Tätä toimintaa varten neljä (4) työllistettyä on oppisopimuskoulutuksessa tavoitteenaan kiinteistön hoitajan ammattitutkinko.

Kangaspaja

Joutenlahden Kimppa Työpajoilla toimii myös Kangaspaja. Se toimii hyvin pitkälle kierrätysperiaatteella: ”tuunataan vanhasta uutta”. Valmistuvat tuotteet myydään pääsääntöisesti Kimppa Kirppiksellä.

Mehuasema

Tuoremehuaseman toimintaa toteutetaan vanhuspalvelun kotitalkkareiden toimesta elo- lokakuussa.

Viljelypalstatoiminnan järjestäminen

Järjestö on sopinut kaupungin kanssa viljelypalstojen hoitamisesta ja vuokraamisesta.

Viljelypalstat sijaitsevat Käpykankaalla ja Luttilassa.

Kansainvälinen toiminta

Varkauden Urheiluseurat ry järjestää yhteistyössä kaupungin kanssa kansainvälistä liikunta- ja urheiluvaihtotoimintaa.

Toiminta suuntautuu Varkauden ystävyyskaupunkeihin ja Baltian maihin.

Suunnitelmavuoden alussa julkaistaan raportti ”Liikunnalla vireyttä ystävyyskaupunkitoimintaan” hankkeesta. Tätä varten on saatu hankerahoitusta Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry:ltä.

 © 2020 Varkauden Urheiluseurat ry | Toteutus: Janne Putkonen » | Varkauden sää | Webmail