Varkauden Urheiluseurat ry
Hae sivulta
| RSS
Liikunnalla vireyttä ystävyyskaupunkitoimintaan
Julkaistu 19.09.2013 klo 07:57

Liikunnalla vireyttä ystävyyskaupunkitoimintaan

Hankkeen hakija on Varkauden Urheiluseurat ry. Toteuttajina toimivat hanketyöntekijä Kari Tyrväinen ja
järjestön työntekijät sekä hallitus apunaan kaupungin henkilöstöä. Toimijoina ja selvityksen kohderyhmänä
ovat Varkauden kaupunki, järjestön 68 jäsenyhdistysttä sekä Varkauden ystävyyskaupungit ja Viron Tarton
ja Pärnun maakunnat.

Hankkeen tausta ja tarve

Varkauden kaupungilla on takavuosina ollut varsin vireää ystävyyskaupunkitoimintaa. Myös Varkauden
Urheiluseurat ry yhdessä TUL:n Savon piirin kanssa on ollut ystävyyskaupunkien liikuntatoiminnassa
mukana. Heikkoutena on tällä hetkellä se, että toiminta on joka sektorilla hiipunut melko olemattomaksi.
Hankkeessa selvitetään onko kylätoimikuntien, erityisliikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen avulla mahdollista
saada ystävyyskaupunkitoimintaa jälleen aikaiseksi. Mielestämme selvityshankkeella ei ole mitään uhkia, vain
mahdollisuuksia kansainvälisen toiminnan vireyttämiseen.

Hankkeen yleistavoitteet ja erityistavoitteet

Tarpeena on ystävyyskaupunkitoiminnan vireyttäminen, uusien kansainvälisten kontaktien luominen ja
erikoisesti varttuneempien ihmisten liikuttaminen. Erityistavoitteena on varkautelaisten ja
ystävyyskaupunkien kyläyhdistysten, erityisliikuntajärjestöjen ja jäsenseurojen toimintojen vireyttäminen.

Toimenpiteet

Hankkeen selvitystyötä varten palkataan kielitaitoinen, avarakatseinen ja yhteistyökykyinen henkilö.
Hankkeessa selvitetään ystävyyskaupunkitoiminnan vireyttämisen tarpeet sekä Varkaudessa että myös
ystävyyskaupungeissa.

Hankkeen aikataulu

Ajalla 1.9.2013 – 31.12.2013 suoritetaan selvitystyö ja tammikuussa 2014 kirjoitetaan raportti. Hankkeen
päätapahtuma on joulukuussa järjestettävä tapaaminen, johon kutsutaan edustajat ystävyyskaupungeista ja
paikalliset toimijat.

Hankkeen resurssit

Hankkeen yhteistyötahoina ovat kaupunki, Varkauden Urheiluseurat ry:n 68 jäsenyhdistystä ja
ystävyyskaupungit. Hankkeella on yksi palkattu työntekijä ja apua hän saa yhdistyksen sekä kaupungin
henkilöstöltä. Tilat ja laitteet saadaan edullisesti urheiluseurat ry:ltä.

Hankkeen jatkuvuus

Selvityshankkeessa synnytettyjen toimintamallien toteuttamista varten kehitetään toiminnallinen hanke,
minkä toteuttamiseen Varkauden kaupunginjohtaja on alustavasti luvannut tarvittavan omarahoitusosuuden.
Jatkohankkeessa kehitetään ystävyyskaupunkitoimintaa kansainvälisten kumppaneiden toiveiden m ukaan.

Hankkeen seuranta ja riskien hallinta

Selvityksen edistymistä seurataan viikoittaisessa hankkeen työntekijän ja järjestön liikuntaneuvojan sekä
toimitusjohtajan välisessä viikonavauspalaverissa. Tiedottaminen tapahtuu nettisivujen, kirjeenvaihdon ja
paikallislehtien avulla.

 

Liikunnalla vireyttä ystävyyskaupunkitoimintaan

Boosting Twin City Activities with Exercise© 2015 Varkauden Urheiluseurat ry | Toteutus: Janne Putkonen, ylläpito: Arto Kolehmainen » | Varkauden sää | Webmail